جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ژن NF?B ..............
NF?B Gene Expression Survey in Peripheral Blood Cell of Sardasht Warfare Agent Victims 20 Years after Exposure to Sulfur Mustard
 فرزاد پرویزپور، طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، سلیمی ، فقیه زاده، شریفی نیا ، سروش و نقی زاده
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6231    1391/02/09   2012/04/28    
تاثیر طولانی مدت قرار گرفتن در معرض گاز خردل در گلبولهای سفید خون جانبازان شیمیایی سردشت ایران
Long Term Impact of Sulfur Mustard Exposure on Leukocyte Subpopulations; Sardasht?Iran Cohort Study (SICS)
 طوبی غضنفری، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، کریمی نیا، فقیه زاده، اردستانی، ابتکار، مصطفایی، رضایی، محمودی، سروش، اژدری، نقی زاده، شریفی نیا وحسن
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6232    1391/02/09   2012/04/28    
مطالعه اپپتوز در سلولهای تک هسته ای خون محیطی در جانبازان شیمیایی .....
Study of apoptosis of peripheral blood mononuclear cells of chemical victims 25 years after sulfur mustard exposure
 لیلا علم دار، طوبی غضنفری، سلیمی ، امیری
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6233    1391/02/09   2012/04/28    
تهیه پماد زردچوبه بر اساس منابع طب سنتی ایران و بررسی تاثیر ان بر ارتریت روماتوئید در موش صحرایی
Preparation of Turmeric Ointment Based on Traditional Iranian Medicine References and Investigation of its Efficacy on Rheumatoid Arthritis in Rat
 سهیل امیدملایری، رویا یارایی شهمیرزادی، حاجی مهدی پور، امید ملایری صالح
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6295    1391/02/09   2012/04/28    
Effect of Hydro- alcoholic Extract of Lavandula officinalis on Levels of Interleukin-1B and Interleukin-6 in Brain Tissue of Morphine Dependence Male Mice
 احمد بیک خورمیزی، محسن خلیلی، بتول رحمتی کچومثقالی، رویا یارایی شهمیرزادی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6296    1391/02/09   2012/04/28    
Enhancement of TNF? ? production by Macrophages against Candida Albicans by Aloe vera gel extract and its fractions
 طوبی غضنفری، فرح نژاد ، فتحی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6282    1391/02/10   2012/04/29    
In vitro viability of mice splenocyte following the use of aqueous and alcoholic extracts of Sambucus ebuusl and its R100 fraction
 سارا غفارپور، طوبی غضنفری، تاجیک ، دانیالی ، جمالی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6283    1391/02/10   2012/04/29    
The effect of R100 fraction of The Sumbucus ebulus L. on the macrophage viability and NO production
 مریم نیکونژاد، طوبی غضنفری، محمدی ، جباری
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6284    1391/02/10   2012/04/29    
The cytotoxic effects of Cuscatae chinesis, organum vulgare, Allium sativum, and Aloe vera Extracts on Raji Cell Line of Lymphoma
 بتول رحمتی کچومثقالی، طوبی غضنفری، گماری ، جمالی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6285    1391/02/10   2012/04/29    
Immunomodulatory effects of Aloe Vera on mice macrophages response in the presence of the fungus Candida Albicans
 طوبی غضنفری، فرح نژاد ، عباس زاده
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6286    1391/02/10   2012/04/29    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 765 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی