جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ترمیم پرفوراسیون فورکا در مولارهای دایمی
Repair of furcation perforations in permanent Mvlarhay
 رزا حق گو، فرید عباسی
پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6970    1391/02/19   2012/05/08    
علل شایع شکست درمانهای استرویید موضعی در بیماریهای زخمی - وزیکولوبلوز مخاط دهان
Common causes of failure of topical steroid therapy in wound infections - oral Vzykvlvblvz
 مصطفی اسماعیلی، فرید عباسی
پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6971    1391/02/18   2012/05/07    
ترمیم پرفوراسیون در مولارهای دایمی
 رزا حق گو، فرید عباسی
پنجاه و دومین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31154    1391/02/19   2012/05/08    
Investigation of induction motor drive behavior in low-cost fault tolerant control for electric vehicles
 حامد شهسواری علویجه، مهدی اخباری
Power Engineering and Optimization Conference (PEOCO), 2011 5th International
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6229    1390/03/17   2011/06/07    
بررسی توارث پذیری، تجزیه علَیت و تحلیل عامل ها در ژنوتیپ های گندم پاییزه
Study of heritability, path and factor analysis
 محمدحسین فتوکیان، دهقانی-خدادادی
دانش زراعت- دانشور علوم زراعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6190    1391/01/25   2012/04/13    
تاثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپرفسفات تریپل بر عملکرد و کیفیت جذب عناصر در یونجه یکساله گونه اسکوتلاتا
Study of
 مهدی افراسیابی، مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی
دانش زراعت- دانشور علوم زراعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5852    1390/04/10   2011/07/01    
بررسی کمی و کیفی برخی ارقام چغندرقند به بیماری رایزومانیا
Study of
 علیجان سالاری، مجید امینی دهقی، جعفر احمدی
دانش زراعت- دانشور علوم زراعی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5855    1390/06/10   2011/09/01    
بررسی تاثیر تاریخ های کاشت و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر رشد و اجزائ عملکرد دو رقم همیشه بهار
Effeact of
 رضا طباطبایی، مجید امینی دهقی، مدرس ثانوی
دانش زراعت- دانشور علوم زراعی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5849    1390/06/10   2011/09/01    
تاثیر مدت و روش های پرایمینگ بر جوانه زنی زیره سبز
Study of
 رضا جباری، مجید امینی دهقی، فاطمه گنجی و کیوان اگاهی
دانش زراعت- دانشور علوم زراعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5850    1390/04/20   2011/07/11    
فیبرینوژن و سایتوکاینهای التهابی در نمونه های جانبازان شیمیایی
Fibrinogen and Inflammatory cytokines in spontaneous sputum of sulfur mustard exposed veterans
 شهریار پورفرزام، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، رویا یارایی شهمیرزادی
یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6230    1391/02/09   2012/04/28    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 764 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی