جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

COMPARISON STUDIES OF ACETYLCHOLIONESTERASE INHIBITORS PHYSOSTIGMINE AND EXTRACT CELERY FOR ALZHEIMERS DISEASE
 غلامعلی نادری، علی یوسفی/بویا حسن زاده/مرتضی امیدی/شایان عیوض زاده
National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10718    1394/02/22   2015/05/12    
اثر تیمار کلشی سین بر روی صفات فیزیولوژیکی بادرنجبویه
IMPACTS OF COLCHICINE ON PHYSIOLOGICAL TRAITS I N LEMON BALM (MELISSA OFFICINALIS L.)
 داریوش طالعی، محبوبه نجفی، مجید معصومیان
National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32026    1395/02/24   2016/05/13    
اثر ضد قارچی غلظت های مختلف عصاره های داتوره و اسفند بر رشد پرگنه و تندش اسپور Botrytis cinerea
Antifungal activity of different concentrations of Harmal and Datura extracts on colony growth and spore germination of Botrytis cinerea
 
National Congress on Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116498    1398/02/04   2019/04/24    
The effect of growth accelerate hormone on Seed dormancy and qualitative and quantitative characteristics of the herbal Balango Lallemantia royleana (Wall.) Bth
 سعید راستی، حشمت امیدی، Rastee S، Heshmat Omidi and Jafarzadeh L
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6329    1391/02/27   2012/05/16    
Adjustment effects of drought stress on the herbal Cumin seed (Cuminum cyminum) with salicylic acid
 حشمت امیدی، H. Omidi and L. Jafarzadeh and A. Khadem mohammadi
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6330    1391/02/27   2012/05/16    
Adjustment effects of drought stress on the herbal Plantago (plantago psyllium L.) with salicylic acid
 حشمت امیدی، H. Omidi and L. Jafarzadeh and S. Shirpoor
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6332    1391/02/27   2012/05/16    
Extract of the herb purslane (Portulaca oleracea L.) on germination characteristics of wild mustard
 لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، Leila Jafarzadeh، Heshmat Omidi and Sirous Saremi
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6333    1391/02/27   2012/05/16    
القا و تولید هیپریسین در گل راعی با نانو اکسید اهن وروی
Zinc and iron nano oxide induced production of hypericin and hyperforin in cell suspension culture of Hypericum perforatum
 ابراهیم شرفی، محمدحسین فتوکیان، حسنلو-خیام نکویی-داودی-حداوند
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6436    1391/02/28   2012/05/17    
تنظیم محیط کشت گل راعی برایاندامزایی
Media optimization for in vitro callogenesis and organogenesis of Hypericum perforatum
 ابراهیم شرفی، محمدحسین فتوکیان، حسنلو-خیام نکویی-داودی
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6437    1391/02/28   2012/05/17    
مقایسه اثرات کود بیولوژیک
Comparing the effect of fertilizer biological thiobacillus and superabsorbent function morphological species of thyme
 محمدحسین فتوکیان، پورامینی- حبیبی-قبلدیان
کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6438    1391/02/28   2012/05/17    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 775 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی