جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بهبود در عملکرد طبقه بندهای شبکه عصبی خطا در خطوط انتقال قدرت
Improvement in the Performance of NN Based Power Transmission Line Fault Classifiers
 سعید سیدطبائی
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6423    1391/07/19   2012/10/10    
Hyperbolic S-transform-based method for classification of external faults, incipient faults, inrush currents and internal faults in power transformers
 عبدلعزیز اشرفیان، مهرداد رستمی، دکتر قره پتیان
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6681    1391/07/24   2012/10/15    
روش مقاوم در مقابل عدم قطعیت برای ارزیابی فنی-اقتصادی و میان مدت ذخیره سازهای انرژی
A Robust Computational Framework for Mid-Term Techno-Economical Assessment of Energy Storage
 پوریا معقولی، Pouria Maghouli، Alireza Soroudi، Andrew Keane
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30882    1394/06/25   2015/09/16    
تشخیص خطا در خطوط جبران شده با TCSC قدرت
Fault detection and faulty phase(s) identification in TCSC compensated transmission lines
 
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137436    1398/11/27   2020/02/16    
Two novel static and dynamic voltage stability based indexes for power system contingency ranking
 Aref Doroudi, Ali Motie Nasrabadi, Reza Razani
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85045    1397/01/26   2018/04/15    
Detection of PMU spoofing in power grid based on phasor measurement analysis
 
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85094    1397/02/25   2018/05/15    
Analysis of voltage fluctuation impact on induction motors by an innovative equivalent circuit considering the speed changes
 قاسمی نژاد - درودی - حسینیان - جلیلیان
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43347    1395/12/14   2017/03/04    
جایابی راکتورهای سری توزیع شده با هدف افزایش تاب اوری سیستم قدرت
Resiliency oriented integration of Distributed Series Reactors in transmission networks
 علیرضا سرودی- پوریا معقولی- اندرو کین
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43532    1396/01/08   2017/03/28    
کنترل اسپارس شبکه غیر قطعی مطالعه شبکه با مبدل منبع ولتاژ
Optimal sparse control of interval networks: Voltage source converter based DC grid study
 
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158684    1400/05/31   2021/08/22    
Fault detection and classification of an HVDC transmission line using a heterogenous multi?machine learning algorithm
 
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  Paper ID : 158864    1400/07/13   2021/10/05    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 784 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی