جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Hybrid AC/DC microgrids flexible reliability index by using the axiomatic design concept
 
IET Generation, Transmission & Distribution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 147961    1399/08/14   2020/11/04    
بیداری اسلامی از منظر اموزه های دینی
 ثریا قطبی، هاجر متولی
ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6392    1391/04/01   2012/06/21    
توسعه انرژی در منابع ذخیره انرژی الکتروشیمیایی
Energy density Improvement of electrochemical energy storage systems
 محمدصفی رحمانی فر
The 10th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6425    1391/04/27   2012/07/17    
تولید نانو کامپوزیت گرافیت اکسید و اکسید مس و بررسی خواص ابر خازنی ان
Synthesis and investigation of GO-CuO nanocomposite as supercapacitive material
 افشین پنداشته، محمدصفی رحمانی فر، Afshin Pendashteh، Mir Fazlollah Mousavi
The 10th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6426    1391/04/27   2012/07/17    
بررسی رفتار الکتروشیمیایی NiMnO3 به عنوان ابرخازن
Electrochemical investigation of NiMnO3 as supercapacitor material
 محسن نجفی، محمدصفی رحمانی فر، M. Najafia، M.F. Mousavi
The 10th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6427    1391/04/27   2012/07/17    
بررسی اثر کادمیوم بر خوردگی لایه نیمه هادی الیاژ روی جیوه
Effcet of Cd on semiconductivity of passive film and corrosion behavior of Zn/Hg Alloy
 محمدصفی رحمانی فر، Masoud Kohzadi
The 10th Iranian Biennial Electrochemistry Seminar
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6428    1391/04/27   2012/07/17    
ساخت یک ابرخازن با کارایی بالا براساس دو پلیمر هادی پلی پیرول پلی انیلین خود دپه
High performance hybrid supercapacitor based on two nanostructured conducting polymers: Self-doped polyaniline and polypyrrole nano?bers
 حمیر رضا قناعتیان، محمدصفی رحمانی فر، H.R. Ghenaatian، M.F. Mousavi
Electrochimica Acta
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6429    1391/05/07   2012/07/28    
Fabrication of anchored copper oxide nanoparticles on graphene oxide nanosheets via an electrostatic coprecipitation and its application as supercapacitor
 افشین پنداشته، محمدصفی رحمانی فر، Afshin Pendashteh، Mir Fazlollah Mousavi
Electrochimica Acta
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6847    1391/10/26   2013/01/15    
Enhancing the cycle life of Lead-Acid batteries by modifying negative grid surface
 M.S. Rahmanifar
Electrochimica Acta
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43490    1396/02/11   2017/05/01    
Synergistic effect between redox additive electrolyte and PANI-rGO nanocomposite electrode for high energy and high power supercapacitor
 Mir F. Mousavia, Masumeh Hashemi, Mohammad S. Rahmanifar, Abolhassan Noori
Electrochimica Acta
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43067    1395/10/17   2017/01/06    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 785 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی