جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Fuzzy Cause Selecting Control Charts for Phase II Monitoring of a Two Stage Process
 Soleymani, P., Amiri, A.
International Journal of Applied Decision Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53986    1396/06/12   2017/09/03    
یک رویکرد تصمیم گروهی چند شاخصه توسعه یافته برای انتخاب فعالیتهای خدمات برونسپاری برای فناوری اطلاعات تحت ریسکها
An extended multi-attribute group decision approach for selection of outsourcing services activities for information technology under risks
 
International Journal of Applied Decision Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116734    1398/04/02   2019/06/23    
Coordinating manufacturer and retailer using a novel robust discount scheme
 محمد مهاجر تبریزی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، محمد مهاجر تبریزی - علی سلماس نیا - سیروس محبی
International Journal of Applied Decision Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6435    1391/03/12   2012/06/01    
A new neural network-based control scheme for fault detection and fault diagnosis in fuzzy multivariate multinomial data
 محمدرضا ملکی، امیر حسین امیری، سید میثم موسوی
International Journal of Applied Decision Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10636    1394/02/31   2015/05/21    
A study of growth failure and its related factors in children from 0 to 2 years in Tehran, Iran
 ناهید خلدی، دکتر فرید زایری- دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان- سهیلا خداکریم-دکتر علی رمضانخانی
Turkish Journal of Pediatrics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6116    1390/11/11   2012/01/31    
Chemical composition, fumigant toxicity and oviposition deterrence of Cinnamomum zeylanicum essential oil to three stored-product insects
 حبیب عباسی پورشوشتری، Habib Abbasipour، Mohammad Mahmoudvand، Fahimeh Rastegar and Mohammad Hossein Hosseinpour
Archives Des Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6442    1391/05/11   2012/08/01    
مکانیابی و سایزینگ بهینه تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک برای بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه های شعاعی
Optimum Location and Size of DG based on GA to Enhance the VOltage Profile and Losses Reduction in Radial Distribution Network
 علی درویش فالحی، مهرداد رستمی، سجاد شفیعی بهمنیری
Archives Des Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6679    1391/04/25   2012/07/15    
بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص بهای تولید کننده با بازدهی سهام
The Relationship between Consumer Price Index and Producer Price Index with stock return
 سعید خدامرادی، محمد سعادتمند
Archives Des Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7343    1391/03/21   2012/06/10    
بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکتی با متغیرهای عملکرد اقتصادی
Relationship between Corporate Diversification with Economic economic performance variables
 جمال جلیلیان، سعید خدامرادی، محسن ناظم بکایی
Archives Des Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7345    1391/03/12   2012/06/01    
ثروت علمی و سنجش پراکندگی جغرافیایی ان در ایران
Iranian Scientific Wealth and Its Geographic Distribution
 سعید اسدی، حمیدرضا جمالی مهویی
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6602    1391/10/01   2012/12/21    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 787 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی