جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تعیین فرایند زیست موضوعات پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای کتابداری و اطلاع رسانی موجود در پایگاه پروکوئست از سال 2006 تا 2010
( Determination of the subjects life Process of the library and information science dissertation and thesis in the Proquest Database During (2006 -2010
 حمزه علی نورمحمدی
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
Endnote  XML  Paper ID : 8384    1391/12/20   2013/03/10    
استناد و استناددهی در ارزیابی های حوزه هنری: مسایل و چالشها، مطالعه موردی رشته نقاشی
Citing and citations Issues in the assessments of Art: Challenges and Problems: Case Study Painting
 
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64124    1396/07/02   2017/09/24    
بررسی خواص ابرخازنی نانو کامپوزیت اکسید مس گرافن اکسید
Supercapacitive Behavior of Copper Oxide Nanoparticles on a Graphene Oxide Network
 افشین پنداشته، محمدصفی رحمانی فر
The 63rd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6443    1391/05/29   2012/08/19    
نظام تشخیص الراس در یک نظام ارمانی مالیاتی
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، علی طیب نیا و زهرا اسکندری
پژوهشنامه مالیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6446    1391/03/01   2012/05/21    
تشخیص مالیات براساس تراکنشهای بانکی در نظام حقوقی ایران
Tax Assessment Based on Banking Transactions in the Iranian Legal System
 
پژوهشنامه مالیات
Endnote  XML  Paper ID : 158476    1399/12/10   2021/02/28    
Discriminaive Effect of SIM5 and its fractions on normal And cancerous lymphocytes
 طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، محمد کمالی نژاد، مرضیه اقتداردوست
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6449    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی تولید زیتوده گیاهی در مانداب های شیب جنوبی البرز
Plant Biomass Production in the Wetlands of the Southern Slopes of Alborz
 اصغر کامرانی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6500    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی پتانسیل علف کشی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر علف های هرزCynodon dactylon و Loloium perenne
Evaluation of herbicidal potential of rosemary (Rosmarinus officinalis) essential oil on Cynodon dactylon and Lolium perenne weeds
 
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6550    1391/06/14   2012/09/04    
بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.)
Effect of drought stress on acid and alkaline phosphatase activity in two native and breaded cultivars of cucumber (Cucumis sativus L.)
 ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، یاور شرفی، ایت اله رضایی- علیرضا قنبری و علاالدین کردناییج
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6544    1391/06/14   2012/09/04    
اثر L- ارژینین بر فعالیت حرکتی موش های بزرگ در پاسخ فرار تحت القا نالوکسون
 منیژه کرمی، معصومه پیروزی محمد رضا جلالی ندوشن
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6670    1391/06/14   2012/09/04    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 788 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی