جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

انتقال ژن پروتئین بازدارنده پلی گالاکتروناز 1 عامل مقاومت به برخی از بیماری قارچی در سیب( به باکتری Agrobacterium tumefaciens
Transferring polygalacturonases inhibitorI gene (causing agent of resistance to some fungal diseases) + Agrobacterium tumefaciens
 یاور شرفی، ولی اله سلیمانی- روح اله ملکی و رامین حسینی
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6541    1391/03/01   2012/05/21    
قوًه نامیّه گرده چند رقم البالو در شرایط درون شیشه
In vitro pollen viability of some sour cherry cultivars
 ایت اله رضایی نودهی، علیرضا قنبری، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6534    1391/03/01   2012/05/21    
تنوع ژنتیکی اللهای خودناسازگاری در چند ژنوتیپ بادام
Genetic diversity of self incompatibility alleles in some almond genotypes
 علیرضا قنبری، یاور شرفی
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6535    1391/03/01   2012/05/21    
تجزیه تفرق توده ای با استفاده از اغازگرهای RAPD در بررسی الل های S ناسازگاری فندق (Corylus avellana L.)
Investigation of incompatiblity S-alleles among hazelnut progeny using BAS by RAPD primers
 علیرضا قنبری، یاور شرفی
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6536    1391/03/01   2012/05/21    
مکان یابی QTLهای مرتبط با رشد گیاهچه در گندم
 فاطمه طاهری نظام اباد، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6656    1391/03/01   2012/05/21    
مکان یابی نواحی ژنومی مرتبط با تنش اسمزی در مرحله رشد گیاهچه گندم
 فاطمه طاهری نظام اباد، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی، فاطمه طاهری
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6657    1391/03/01   2012/05/21    
بررسی ایمنی زایی زیر واحد ساختاری CssA نوترکیب از فاکتور کلونیزاسیون باکتری اشرشیا کولی انتروتوکسیژنیک
 سمانه باقری، سیدلطیف موسوی گرگری، شهرام نظریان-معصومه ال رسول- شکیبا درویش علیپور
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7241    1391/04/04   2012/06/24    
شناسایی فاکتور کلونیزاسیون Cs3 اشرشیاکولی انتروتوکسیژنیک در سویههای بیمارستانی به روش واکنش زنجیرهای پلیمراز
 معصومه سادات ال رسول، سیدلطیف موسوی گرگری، شهرام نظریان - سمانه باقری
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7362    1391/03/03   2012/05/23    
بررسی اثر خاموش سازی ژن القا شده توسط ویروس بر محتوای الکالوئید تام و گیاه تاتوره Datura stramonium
 محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدحسین تفرشی-سیدعلیرضا اسلامی
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7473    1391/03/03   2012/05/23    
طراحی و ساخت سازه ژنی حاوی ژن های espA، tir از باکتری E. coli O157:H7جهت بیان در گیاه تنباکو
construction of
 حسین ملکی، علاالدین کردنائیج، جعفر امانی، مهیات جعفری، علی هاتف سلمانیان
دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7415    1391/03/03   2012/05/23    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 801 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی