جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کاربرد سلول های بنیادی در دندانپزشکی
Review on stem cells in Regenerative Dentistry
 رزا حق گو، فرید عباسی
Asian Congress of oral maxillo facial Surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6579    1391/08/25   2012/11/15    
عکس لعمل یک میکروارگانیسم Paramecium caudatum نسبت به داروی مخدر
 منیژه کرمی، سیده سمانه معزی بهرام کاظمی
اولین همایش ملی بیوتکنولوژی دانشجوئی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6667    1391/04/12   2012/07/02    
Study of cellular basis of dependence on drug of abuse by exposing of Paramecium caudatum to naloxone
 منیژه کرمی، سیده سمانه معزی بهرام کاظمی
ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6668    1391/03/31   2012/06/20    
The behavioral signs of aversion in an interaction between nitric oxide into CA1 and naloxone
 منیژه کرمی، معصومه پیروزی
ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6669    1391/03/31   2012/06/20    
بررسی اثر ترکیبی داروهای متادون و هالوپریدول بر اکتساب وابستگی و تحمل به مرفین در موشهای سوری نر
 
ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7054    1391/03/31   2012/06/20    
بررسی اثر ترکیبی داروهای متادون و سدیم والپروات بر اکتساب وابستگی و تحمل به مرفین در موشهای سوری نر
 سمیرا وحیدی، محسن خلیلی، زهرا کیاسالاری رینه، یاقوت پور
ششمین کنگره سالیانه پایه های زیستی اعتیاد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7055    1391/04/01   2012/06/21    
محدود کننده جریان هجومی ترانسفرماتور با استفاده از پل سه فاز دیودی برای ترانس Y-yg
Inrush Current Limiter based on Three Phase Diode Bridge for Y-yg Transformers
 سیدمجید مدنی، مهرداد رستمی، دکتر قره پتیان ، دکرت حق مرام
IET Electric Power Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6680    1391/04/20   2012/07/10    
Modified transformer winding ladder network model to assess non-dominant frequencies
 جعفر نصرتیان اهور، سعید سیدطبایی و گیورگ قره ژتیان
IET Electric Power Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43583    1395/11/10   2017/01/29    
Transient current limiter for suppressing transformer inrush, motor starting and fault currents in power system
 پویا امیری؛ مهدی اخباری
IET Electric Power Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43124    1395/09/29   2016/12/19    
تحلیل طیفی خرابی بیرینگ در محرک های القایی
Spectral analysis for diagnosis of bearing defects in induction machine drives
 
IET Electric Power Applications
Endnote  XML  Paper ID : 159556    1397/10/27   2019/01/17    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 813 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی