جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

به کارگیری کشت بافت برای حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی
Application of tissue culture for conservation of genetic resources of medicinal plants
 ایت اله رضایی نودهی، ارمغان عابدزاده نیشابوری
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7152    1391/07/15   2012/10/06    
مقایسه فعالیت انزیم های فسفاتاز دو رقم بومی و اصلاح شده خیار تحت اثر تنش شوری
Comparison of phosphatase enzymes activity of two native and improved cultivars of cucumber (Cucumis sativus L.) under salinity stress
 ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، جعفر مسعود سینکی، علیرضا قنبری
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7153    1391/07/15   2012/10/06    
پارازیتیسم طبیعی شب پره پشت الماسی توسط سه گونه زنبور پارازیتوئید لاروی روی ارقام مختلف کلم گل
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7510    1391/07/15   2012/10/06    
تراکم جمعیت سفیده کوچک کلم روی ارقام مختلف کلم گل در جنوب تهران
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، امیر یزدان پناه، زهرا دوستی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7511    1391/07/15   2012/10/06    
خسارت سفیده کوچک کلم در مزارع کلم گل جنوب تهران
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، فاطمه جهان، غلامحسین حسن شاهی، زهرا دوستی
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7512    1391/07/15   2012/10/06    
ارزیابی خسارت کمی مگس گلرنگ روی ارقام مختلف گلرنگ در منطقه تهران
 غلامحسین حسن شاهی و علیرضا عسکریان زاده و فاطمه جهان
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7491    1391/07/15   2012/10/06    
ارائه مدل مفهومی برای ایده پردازی در فرایند مخاطره پذیری سازمان
idea generation conceptual model in corporate venture capital
 جلال عبداللهی، سعید خدامرادی
دومین کنفرانس ملی دانشجوئی کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6651    1391/07/21   2012/10/12    
تحلیل و بررسی رابط? صنعت و دانشگاه، با نگاهی به دانشگاه کارافرین
Relationship Barriers between University Staffs and Industry
 سعید صفری، مصطفی قاضی زاده-رضا طاهری
دومین کنفرانس ملی دانشجوئی کارافرینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9415    1391/07/20   2012/10/11    
رئالیسم جادویی و تاثیر ان در مرگ عزیز بیعارو رازهای سرزمین من
Majic realism and its affects on ‘Death’s Aziz Biar and ‘Secrets of My Land’
 شهلا خلیل الهی
همایش بین المللی تطبیقی ادبیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6641    1391/08/11   2012/11/01    
پیوند ایران و ترکیه از رهگذر سفرنامه های حج
Link between Iran and Turkey by way of Hajj Itineraries
 غفار برج ساز
همایش بین المللی تطبیقی ادبیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6642    1391/08/11   2012/11/01    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 812 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی