جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات سرب روی برخی صفات کمی و کیفی lycopersicum esculentum
Effects of soil lead (Sb) concentration on some qualitative and quantitative characteristics of lycopersicum esculentum
 عبدالامیر بستانی، یاور شرفی، حمید نعمتی
International journal of Agronomy and Plant Production
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7044    1391/12/30   2013/03/20    
براورد اماره های جدول زندگی شته مومی،(Hom.: Aphididae)Brevicoryne brassicae (L) روی ارقام مختلف کلم گل در شرایط ازمایشگاهی
 حبیب عباسی پورشوشتری، غلامحسین حسن شاهی،فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6899    1391/09/16   2012/12/06    
نوسانات جمعیت شب پره پشت الماسی روی کلزا در تهران
 غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، امیر محمد ناجی و محمد صالحی تبار
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7131    1391/09/16   2012/12/06    
پتانسیل خسارت زایی شب پره پشت الماسی روی ارقام مختلف کلزا
 غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، امیر محمد ناجی و محمد صالحی تبار
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7132    1391/09/16   2012/12/06    
ارزیابی خسارت کمی شب پره پشت الماسی روی ارقام مختلف کلزا در منطقه جنوب تهران
 غلامحسین حسن شاهی، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، امیر محمد ناجی، محمد صالحی تبار
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7136    1391/09/16   2012/12/06    
تعیین رقم مقاوم لوبیا در برابر پوره زایی شته سیاه باقلا در مرحله گلدهی
 مجتبی اسماعیلی وردنجائی، جابر کریمی، مجتبی اسماعیلی وردجانی، علیرضا عسکریان زاده، زریر سعیدی، غلامحسین حسن شاهی، سید حبیب اله نوربخش و جابر کریمی
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7137    1391/09/16   2012/12/06    
غربال گری ارقام مختلف لوبیا در برابر خسارت حشره کامل شته سیاه باقلا در مرحله دو برگی
 مجتبی اسماعیلی وردنجائی، جابر کریمی، مجتبی اسماعیلی وردجانی، علیرضا عسکریان زاده، زریر سعیدی، غلامحسین حسن شاهی، سید حبیب اله نوربخش و جابر کریمی
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7138    1391/09/16   2012/12/06    
ارزیابی خسارت کمی شب پره پشت الماسی روی ارقام کلم گل
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان،
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7526    1391/09/16   2012/12/06    
خسارت سرخرطومی های گلرنگ روی ارقام مختلف گلرنگ در منطقه تهران
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7528    1391/09/16   2012/12/06    
تاثیر پنج رقم کلم گل روی پارامترهای زیستی شب پره پشت الماسی در شرایط ازمایشگاه
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان
سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی - فسا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7529    1391/09/16   2012/12/06    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 839 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی