جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی ارتباط الگوهای ارتباط و رضایت زناشویی
 معصومه حیدری، کبری ایمان نژاد
سیزدهمین کنگره زنان وزایمان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7081    1391/09/27   2012/12/17    
تعیین ابعاد محاطی و فراکتالی شاخص سهام به کمک DFA
 زینب پورکاظم زیاری زاده، سیدحجت اله مومنی ماسوله، مرتضی رحمانی
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7089    1391/11/11   2013/01/30    
درصد سهام عرضه شده در بازار های IPO و بررسی استراتژی انتظار در ان
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، زهرا احمدی
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7835    1391/11/11   2013/01/30    
مدلسازی رفتارسرمایه گذاران دربازار سهام با اتوماتای سلولی یادگیرنده
 معصومه محمدی حصارلو، حمیدرضا نویدی قاضیانی، معصومه محمدی
سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7836    1391/11/12   2013/01/31    
The effect of deprenyl on expression of Trk-C receptor in new born rats after sciatic nerve axotomy
 مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
4th national congress on spinal cord injuries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7103    1391/11/26   2013/02/14    
The effect of aquae extract of Aloe-vera on expression BcL2 after spinal cord compression in adult rats
 مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
4th national congress on spinal cord injuries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7104    1391/11/26   2013/02/14    
The study of neuroprotective effect of Aloe vera in spinal cord injury
 مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
4th national congress on spinal cord injuries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7105    1391/11/26   2013/02/14    
The neuroprotective effect of nepeta menthoides on spinal cord
 مایده پرویزی، علیرضا عزیززاده دلشاد
4th national congress on spinal cord injuries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7106    1391/11/26   2013/02/14    
The importance of GABAergic neurons in the spinal cord injury, in vitro generation of GABAergic neuron like cells
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Shahram Darabi، Taki Tiraihi، Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hadi Kazemi
4th national congress on spinal cord injuries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7107    1391/11/26   2013/02/14    
Production of GABAergic neurons differentiated from BMSCs-derived-neurosphere cells
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Shahram Darabi، Taki Tiraihi، Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hadi Kazemi
4th national congress on spinal cord injuries
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7108    1391/11/26   2013/02/14    
اولین صفحه...841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 856 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی