جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Studying the Relationship between Illogical Beliefs and General Health among Personals of Imam Sajjad Hospital in Ramsar Township
 محمدابراهیم مداحی، جواد خلعتبری،شهره قربان شیرودی،محمد مجتبی کیخای فرزانه
3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7224    1391/02/20   2012/05/09    
Study of the Relationship between Happiness and Dimensions of Psychosis, Neurosis and Personality Extraversion
 محمدرضا شعیری، سوسن سالاری
3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42880    1392/04/13   2013/07/04    
An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms
 حامدی، اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42881    1392/04/13   2013/07/04    
مقایسه میان استرس در بیماران مبتلا به زخم معده و افراد سالم و تعیین اثربخشی برنامه اموزش تلقیح استرس در معلمان شهر امل
A COMPARISON BETWEEN PERCEIVED STRESS IN PATIENT WITH PEPTIC ULCER AND CONTROL GROUP AND DETERMINING THE EFFICACY OF STRESS INOCULATION TRAINING AMONG PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN AMOL CITY OF IRAN
 محمدابراهیم مداحی، شهره قربان شیرودی،جواد خلعتبری،مینا سلیمی ،محمد مجتبی کیخای فرزانه،فریبا ابوالقاسمی
International Journal of Current Research and Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7225    1390/09/10   2011/12/01    
اثر بخشی درمان شناختی فردی و گروهی بر اعتماد به نفس و گرایش به مواد در میان معتادان به مواد مخدر
THE EFFECTIVENESS OF INDIVIDUAL AND GROUP COGNITIVE THERAPY TRAINING ON SELF-ESTEEM AND THE TENDENCY TOWARDS USING NARCOTICS OF THOSE WHO ADDICTED TO IT
 محمدابراهیم مداحی، شهره قربان شیرودی،جواد خلعتبری،مونا موسایی، نیکتا بذله ،محمد مجتبی کیخای فرزانه
International Journal of Current Research and Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7226    1390/10/10   2011/12/31    
Multipactor Analysis in Dielectric Resonator Waveguide Filters
 ریحانه کنشلو، غلامرضا داداش زاده، مجید اخوت - علی فروتن پور
Journal of Communication Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7234    1391/07/10   2012/10/01    
بیشینه کردن نسبت سیگنال به نویز در شبکه های مخابراتی در حضور واسط با در اختیار داشتن اطلاعات حالت کانال
SNR Maximization at CSI Aware AF Relay Assisted Networks
 ولی اله گل زاده، سروش اخلاقی اصفهانی
Journal of Communication Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7416    1391/10/12   2013/01/01    
Multiband Slot Loaded Uniplanar CPW-fed Monopole Antenna with Asymmetrical Arms
 معصومه درویش، حمیدرضا حسنی
Journal of Communication Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8805    1391/12/01   2013/02/19    
Achiveving Simulataneous Spectrum Utilization and Revenue Improvements in Practical Wireless Spectrum auction
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمیدرضا بخشی، مازوچی- پورمینا
Journal of Communication Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9442    1392/02/11   2013/05/01    
کدهای بازیابی کننده ترکیبی در سیستمهای ذخیره سازی توزیع شده
Hybrid regenerating codes in distributed storage systems
 مرتضی سمیعی کرانی، سروش اخلاقی اصفهانی
Journal of Communication Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10106    1392/01/12   2013/04/01    
اولین صفحه...861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 866 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی