جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Periodic Metallic Stepped Slits for Entire Transmission of Optical Wave and Efficient Transmission of Terahertz Wave
 
IETE Journal of Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137942    1398/08/29   2019/11/20    
A Scalable Key Pre-distribution Scheme based on the Unital Design for the Internet of Things Security
 
IETE Journal of Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159080    1400/02/07   2021/04/27    
مدل‌سازی نامعین خطی پارامتر متغیر سیستم‌های قدرت با به کارگیری نگاشت مجموعه پارامتر بر پایه الگوریتم تحلیل مولفه‌های اصلی جهت طراحی پایدارساز مقاوم
 
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  Paper ID : 85601    1397/07/17   2018/10/09    
تشخیص خطای میله شکسته روتور در موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش تبدیل موجک پیوسته
 
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106327    1397/12/10   2019/03/01    
اشکارسازی جعل و فشردهسازی مجدد در تصاویر دیجیتال با استفاده از ترکیب ویژگیهای مبتنی بر اثر کوانتیزاسیون بر ضرایب DCT
Forgery and Double Compression Detection in Digital Images using Combined Features of Quantization Effects on DCT Coefficients
 
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43016    1396/05/30   2017/08/21    
الگوریتمی جهت اشکارسازی خطا در خطوط انتقال HVDC
An Algorithm for Fault Detection in HVDC Transmission Lines
 
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85093    1398/09/15   2019/12/06    
کلیدزنی انتقال در برنامه ریزی یک پارچه تعمیرات انتقال و تولید در سیستم قدرت
Transmission Switching in Integrated Generation and Transmission Maintenance Scheduling in Power System
 
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85096    1398/09/15   2019/12/06    
استخراج و بازسازی خودکار اطلاعات سه بعدی زمین فوتبال در تصاویر
3D Reconstruction and Pose Estimation in Monocular Uncalibrated Soccer Images
 
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9902    1393/10/01   2014/12/22    
بررسی و تعیین نوع استراتژی کنترلی بخش واسطه DG در بهره برداری های متصل به شبکه و جزیره ای سیستم
 محمدهادی اصلی نژاد، سیدمحمد صادق زاده
مهندسی برق دانشگاه تبریز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7219    1390/12/20   2012/03/10    
The Analysis of Relations between Initial Discordant Module and Students’ Behaviorist Characteristics
 محمدابراهیم مداحی، شهره قربان شیرودی،جواد خلعتبری،محمد مجتبی کیخای فرزانه
3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7223    1391/02/20   2012/05/09    
اولین صفحه...861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 865 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی