جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Some Results for the Apostol-Genocchi Polynomials of Higher Order
نتایجی از چندجمله ایهای اپوستل-جئونوچچی مرتبه بالا
 حسام الدین شریفی
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7571    1391/12/16   2013/03/06    
A Classification of Cactus Graphs According to Their Total Domination Number
 
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106435    1398/01/19   2019/04/08    
Computing Strong Roman Domination of Trees and Unicyclic Graphs in Linear Time
 
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169870    1401/02/17   2022/05/07    
حکمرانی مطلوب از منظر نهج البلاغه
Good governance from Nahj-O-Albalagheh perspective
 فرشته توکلی سعادت، عبدالرضا بیگی نیا، اکبر رهنما، محسن عابدی
دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7603    1391/02/22   2012/05/11    
نگاهی به اخلاق سیاسی در نهج البلاغه
Political Ethics in Nahj-O-Albalagheh
 زهرا ملک پوراستطاحوییه، عبدالرضا بیگی نیا، زهرا ملک پور، سمیرا شیرین بک و مرد علی کریمی
دومین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7604    1391/02/26   2012/05/15    
مطالعه نقش سیاسی کوچک خان در فرایند جنبش جنگل
 عباس نعیمی جورشری، زاهد غفاری هشجین
مطالعات تاریخی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7578    1390/11/20   2012/02/09    
مدیریت جهادی و گفتمان ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی
Jehadi Management and the discourse of sacrifice and martyrdom in the Islamic Revolution
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، عبدالرضا بیگی نیا، محمد ابراهیم راعی عزابادی
اولین همایش علمی مدیریت جهادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7599    1391/04/22   2012/07/12    
ارایه مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد مدیریت جهادی
 رضا عباسی، هادی صفری، سید حمیدرضا حسینی
اولین همایش علمی مدیریت جهادی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42656    1393/12/12   2015/03/03    
ارائه مدلی در جهت شناسایی فرصت ها، سرمایه گذاری و پیشرفت
A Model to identify opportunities, investment and progress
 مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، حسن نظری و مسلم حقی
دومین کنگره پیشگامان پیشرفت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7605    1391/09/23   2012/12/13    
اموزش ابزار توسعه سرمایه انسانی و نظام اقتصادی
Education as a tool for development of human capital and economic system
 مسلم حقی کرم الله، عبدالرضا بیگی نیا، مسلم حقی، حسین سبزیان پاپی و حسن نظری
دومین کنگره پیشگامان پیشرفت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7606    1391/09/23   2012/12/13    
اولین صفحه...881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 887 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی