جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

STUDY OF OCIMUM (OCIMUM BACILICUM L.) GERMINATION ATTRIBUTES AND SEED VIGOR UNDER SALINITY STRESS
 لیلا لطف الهی ، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7783    1392/02/25   2013/05/15    
STUDY OF MILK THISTLE (SILYBUM MARIANUM L) GERMINATION ATTRIBUTES AND SEED VIGOR UNDER SALINITY STRESS BY OSMOPRIMING ACCELERATORS
 صالحه خسروی، حشمت امیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7784    1392/02/25   2013/05/15    
SEED PRIMING IMPROVES THE GERMINATION PERFORMANCE OF COMMON CHICORY (CICHORIUM INTYBUS L.VAR SATIVUM)
 نرگس طالبی، حشمت امیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7785    1392/02/25   2013/05/15    
INFLUENCE OF CALCIUM NITRATE ON THE CHANGE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MUCILAGE CONTENT OFBORAGE
INFLUENCE OF CALCIUM NITRATE ON THE CHANGE OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MUCILAGE CONTENT OF BORAGE
 
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7786    1392/02/26   2013/05/16    
ALLELOPATHIC EFFECTS OF CITRULLUS (CITRULLUS COLOCYNTHISL.) EXTRACT ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF OCIMUM (OCIMUM BASILICUML.)
 حشمت امیدی، 2
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7794    1392/02/25   2013/05/15    
ALLELOPATHIC EFFECTS OF CITRULLUS (CITRULLUS COLOCYNTHISL.) EXTRACT ON SEED GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF PURSLANE (PORTULACA OLERACEA
 حشمت امیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7795    1392/02/25   2013/05/15    
EFFECT OF POTASSIUM NITRATE ONSOME GERMINATION TRAITS OF BALANGO (LALLEMANTIAROYLEANA L.) UNDER SALINITY STRESS
 معصومه محمدی، حشمت امیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7796    1392/02/25   2013/05/15    
COMPARISON OFMORPHOLOGICAL AND AGRONOMICAL TRAITS OF FENUGREEK (TRIGONELLA FOENUM-GRACUM L.) UNDER DROUGHT STRESS AND BIOSTIMULATORSINGREENHOUSE AND FIELDCROPS
 معصومه محمدی، حشمت امیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7797    1392/02/25   2013/05/15    
FFECT DROUGHT STRESS AND BIOSTIMULATORS ON MORPHOLOGICAL TRAITS OF FENUGREEK (TRIGONELLA FOENUM-GRACUM
 معصومه محمدی، حشمت امیدی
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7798    1392/02/25   2013/05/15    
مقایسه اثر هیومیک اسید و تیوباسیلوس بر اویشن
the comparison the effect of humic acidand thiobacillus biofertilizer
 محمدحسین فتوکیان، حسن حبیبی-
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7830    1392/02/22   2013/05/12    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 904 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی