جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثرات برداشت رحم و تخمدان بر روی شکستگی و التیام استخوان
 غلامرضا عابدی، شهاب طلا، رضا صداقت
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42219    1385/10/01   2006/12/22    
مقایسه کلینیکی و هیستوپاتولوژیکی اثرات التیامی ژل عصاره سیر (الیسین) با کرم نیتروفورازون در خرگوش
 فرج اله ادیب هاشمی، رضا صداقت، حمیدرضا علویون
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42220    1385/10/01   2006/12/22    
بررسی کشتار گاهی ضایعات ریوی گاوان در شهرستان ورامین
  رضا صداقت ، صمد لطف اله زاده ،محمد حسین محمدیها
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42224    1385/12/01   2007/02/20    
ارزیابی هیستولوژیک اثر گیاه بابونه بر التیام زخم های پوستی در خوکچه هندی
 رضا صداقت، میثم کشاورز
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5321    1389/07/30   2010/10/22    
مطالعه اثرات هیدروکسی اپاتیت در مدل تاخیری التیام شکستگی در استخوان زند زبرین موش صحرایی
  محی الدین احمدی، حمیدرضا مسلمی، مهدی شمسایی،رضا صداقت
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5322    1389/07/30   2010/10/22    
بررسی انواع گاستریت مزمن در سگ های ولگرد به روش هیستوپاتولوژی
A Histo-pathological study of various Types of Chronic Gastritis in Stray Dogs
 احسان خاکسار،شهرام جمشیدی، رضا صداقت ،نقا تمیمی
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 3136    1388/07/01   2009/09/23    
مقایسه هیستوپاتولوژیک الگوی جدید بخیه با بخیه تشکی سرتاسری
 مهدی مرجانی،سام امیر گودرزی، رضا صداقت
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 1509    1387/01/01   2008/03/20    
بررسی هیستولوژیک اثرات گیاه بابا ادم بر التیام زخم های جلدی در رت.
 رضا صداقت، فرج الله ادیب هاشمی ، محمد رضا محمدی ملایری، علیرضا مهاجرانی،سید امین لطفی
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 1495    1387/04/01   2008/06/21    
مطالعه تجربی تاثیرات محافظتی مصرف قرص های تجاری عصاره سیر در مسمومیت کبدی ناشی از کلرید کادمیوم در موش های صحرایی
An experimental study of protective effects of commercial garlic extracts tablets consumption on cadmium chloride hepatotoxicity in rats
  محمد رضا محمدی ملایری، رضا صداقت،امید مجرد، محی الدین همتی
میکروبیولوژی دامپزشکی- پژوهشنامه دامپزشکی سابق- دامپزشکی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6739    1390/10/01   2011/12/22    
گزارش دو گونه زنبورِ پارازیتوئید افت بید چغندرقند، (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae برای اولین بار از مزارع استان خراسان رضوی
Introduction of two parasitoids of braconid wasps on the sugar beet moth, Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae) from Khorasan-e-Razavi province
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، جعفر محمودی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی و حبیب عباسی پور شوشتری
چغندر قند
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7845    1391/12/01   2013/02/19    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 909 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی