جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیرپوشش و پلت بذر با استفاده از باکتری های محرک رشد بر جوانه¬زنی و رشد گیاهچه چغندرقند رقم پارس
 حسن مهدوی، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، چگینی، بشارتی
چغندر قند
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31054    1395/09/08   2016/11/28    
سیتوتوکسیسیته وراپامیل در سلولهای صلاحیت دار ایمنی در شرایط ازمایشگاهی
Cytotoxicity of verapamil in human immunocompetent cells in vitro
 فاطمه حاجی قاسمی
12th Iranian Congress of Toxicology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7846    1392/02/25   2013/05/15    
Effect of distraction on children's pain during intravenous catheter insertion
 سیده نوابه حسینخانی، طاهره صادقی،نور الدین محمدی،محمود شمشیری،رفعت باقر زاده
journal for specialists in pediatric nursing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7849    1392/01/12   2013/04/01    
بررسی اصول مقاله نویسی و روش تحقیق در مقالات فصلنامه علمی پژوهشی
 علی اصغر شیرازی، حسین عابدوست
همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی - اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7866    1391/09/21   2012/12/11    
چگونگی انتخاب ایات قرانی کتیبه های معماری مذهبی در ادوار مختلف در ایران
 علی اصغر شیرازی
همایش قران کریم و هنر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7867    1391/05/24   2012/08/14    
مطالعه تاثیر تزیینات هنر مانوی در تزیین قران های موجود در موزه قران امام رضا (ع)
 علی اصغر شیرازی، ابوالفضل صادقپور فیروزاباد
همایش قران کریم و هنر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7868    1391/05/24   2012/08/14    
نرم های یکانی پایای وابسته به شعاع عددی روی ‌‌(B(H
(UNITARILY INVARIANT NORMS RELATED TO THE NUMERICAL RADIUS ON B(H
 رحیم علیزاده، دکتر محمد باقر اسدی
Mathematical Inequalities And Apllications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7870    1392/03/30   2013/06/20    
گروتسک در حکایت های دیوانگان عطار
Grotesque in Attars Stories of the Mad
 فریده داودی مقدم
تاریخ ادبیات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7884    1391/10/01   2012/12/21    
تحلیل نشانه-معناشناختی شعر ارش کمانگیر و عقاب
The semiotics analysis “Arash Kamangir” and “Oghab” poems
 فریده داودی مقدم
جستارهای زبانی - پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی سابق - مدرس سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7885    1392/02/20   2013/05/10    
نشانه معنا شناختی زوایه دید در داستان صلح
 زهرا جلالی طحان زواره، شهلا خلیل الهی
جستارهای زبانی - پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی سابق - مدرس سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10134    1395/01/30   2016/04/18    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 910 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی