جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی برخی خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و تاثیرپذیری انها از مدیریت بهره¬برداری در زمین های کشاورزی جنوب تهران
Spatial variability and mapping of some soil physico-chemical properties in surface soils and influence of land use management on them in agricultural lands of Southern Tehran
 حسین ترابی گل سفیدی، ناصر دواتگر و شکوه قاسمی
پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42244    1395/06/01   2016/08/22    
ارزیابی تناسب اراضی و کیفیت حاصلخیزی ذاتی خاک برای کشت برنج در اراضی شالیزاری شهرستانهای شفت و فومن
Land Suitability Evaluation and Inherent Soil Fertility Quality for Rice Cultivation in Paddy Fields of Shaft and Fouman Counties
 
پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116735    1397/03/30   2018/06/20    
اثر سطوح مختلف شوری اب ابیاری و فسفر بر برخی خصوصیات خاک و گیاه کینوا
 
پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116798    1398/05/15   2019/08/06    
اثرمتقابل نوع کود نیتروژنی و شوری خاک بر فراریت نیتروژن از خاک
Interaction Effects of Nitrogen Fertilizer Sources and Soil Salinity on Ammonia Volatilization
 
پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169765    1401/03/01   2022/05/22    
تاثیر شوری روی جذب عناصر ماکرو و میکرو در گیاه دارویی نائین هاوندی تحت استرس شوری
Salinity effects on macro and micronutrients uptake in medicinal plant King of Bitters (Andrographis paniculata Nees.)
 داریوش طالعی، Mihdzar Abdul Kadir، Mohd Khanif Yusop، Alireza Valdiani and Mohd Puad Abdullah
Plant OMICS Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7968    1391/06/15   2012/09/05    
Microsatellite-based evidences of genetic bottlenecks in the cryptic species “Andrographis paniculata Nees”: a potential anticancer agent
 داریوش طالعی، Valdiani Alireza، Arash Javanmard، Soon Guan Tan، Sonia Nikzad، Mihdzar Abdul Kadir، Siti Nor Akmar Abdullah
Molecular Biology Reports
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7974    1391/12/25   2013/03/15    
Netrin?1 protects the SH?SY5Y cells against amyloid beta neurotoxicity through NF??B/Nrf2 dependent mechanism
 
Molecular Biology Reports
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158414    1399/05/07   2020/07/28    
تنوع ژنتیکی و ساختار ژنتیکی و عدم تعادل لینکاژ در مجموعهای از ژنوتیپهای جهانی گلرنگ با استفاده از نشانگر دارت
In-depth genome diversity, population structure and linkage disequilibrium analysis of worldwide diverse safflower (Carthamus tinctorius L.) accessions using NGS data generated by DArTseq technology
 
Molecular Biology Reports
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148191    1398/11/26   2020/02/15    
زالو درمانی در اختلالات انعقادی و بیماری های قلبی عروقی
Hirudo Medicinalis in coagulopathies and cardiovascular diseases
 
پرستاری قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43296    1395/04/01   2016/06/21    
بررسی اگاهی زنان درباره عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی
 فرهاد جعفری، ناهید خلدی، فرامرز فلاحی ارزودار، محمدحسن قوسیان مقدم، محمود صمدپور، ملیحه امین زاده، محبوبه اقایی، فاطمه اعظمی
پرستاری قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7972    1391/09/01   2012/11/21    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 918 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی