جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر دو روش پیگیری مراقبتی تلفنی پیامکی بر تبعیت از درمان در بیماران جراحی بای پس ضریان کرونر
The effect of two ways of using the phone and SMS follow-up care on treatment adherence in Coronary Artery Bypass Graft patients
 زهرا پشت چمن، مریم جدید میلانی
پرستاری قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31422    1393/04/01   2014/06/22    
تاثیر بادرنجبویه بر افسردگی بیماران بعد از جراحی بای پاس شریان کرونر
The effect of Lemon Balm (Melissa Officinalis) on depression in patients after coronary artery bypass graft
 محمدرضا حیدری، علیرضا سلطانپور- محسن ناصری- انوشیروان کاظم نژاد
پرستاری قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31759    1394/04/04   2015/06/25    
کاربرد داروهای گیاهی در بیماری های قلبی-عروقی: مقاله مروری
The use of herbal drugs in cardiovascular diseases: A review article
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده، محمد عباسی
پرستاری قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9482    1392/05/01   2013/07/23    
ابزار های متداول بررسی در در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه: مرور ساختارمند
Evaluation of pain assessment tools intensive care units
 رضا نوروز زاده، محمد عباسی- بهمن اقایی- علی معارف وند-یاسر سعید
پرستاری قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9504    1392/07/01   2013/09/23    
یک روش سریع و موثر برای شکستن خواب بذر گیاه پادشاه تلخی ها (نائین هاوندی)
A rapid and effective method for dormancy breakage and germination of King of Bitters (Andrographis paniculata Nees.) seeds
 داریوش طالعی، Mihdzar AK، Khanif MY، Valdiani A، Puad MA
Maydica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7975    1391/09/17   2012/12/07    
یک روش موثر استخراج پروتئین برای الکتروفورز دو بعدی در یک گیاه ضد سرطان
An effective protein extraction method for two-dimensional electrophoresis in an anticancer herb (Andrographis panculata Nees)
 داریوش طالعی، Valdiani A، Puad MA
Biotechnology and Applied Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7976    1392/03/01   2013/05/22    
Camelid-derived heavy-chain nanobody against Clostridium
 رقیه باغبان، سیدلطیف موسوی گرگری، معصومه رجبی-شهرام نظریان-حمیدباخرد
Biotechnology and Applied Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31878    1395/01/30   2016/04/18    
جداسازی و تعیین ویژگی یک نانوبادی جدید برای تشخیص سلول های سرطانی بیان کننده GRP78
Isolation and characterization of a novel nanobody for detection of GRP78 expressing cancer cells
 
Biotechnology and Applied Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158486    1400/01/23   2021/04/12    
ارائه چارچوبی برای اصلاح و بهبود فرایندها با استفاده از رویکرد ترکیبی QFD و تصمیم‌گیری چندمعیاره در بستر استاندارد BPMN.2
a framework for improving and improving the processes using the hybrid approach of QFD and the multi criteria decision making approach is in the standard BPMN. 2
 
مدیریت فردا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158421    1399/08/15   2020/11/05    
عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد واحد های IT در صنعت با رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC)
 
مدیریت فردا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105943    1397/06/31   2018/09/22    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 919 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی