جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

کاهش اثرات مخرب رطوبت محیط بر قابلیت اشکارسازی گاز توسط بینی الکترونیکی با استفاده از کلرید کلسیم
Reducing the destructive effect of ambient humidity variations on gas detection capability of a temperature modulated gas sensor by calcium chloride
 
Sensors and Actuators B: Chemical
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158458    1400/01/15   2021/04/04    
بررسی امکان جذب سرب و کادمیوم توسط گیاه گوجه فرنگی در حضور باکتری های (PGPR) و قارچ میکوریزی اربسکولار
 حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
مدیریت خاک و تولید پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8039    1392/04/31   2013/07/22    
تاثیر مقادیر و دفعات مصرف کمپوست زباله شهری بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت
 ندا صفاری انارکی ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
مدیریت خاک و تولید پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9162    1392/12/26   2014/03/17    
تاثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت
 مریم فلاحی مطلق ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
مدیریت خاک و تولید پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9163    1392/12/26   2014/03/17    
تاثیر ترکیبات فسفاته بر کاهش فراهمی سرب در گیاه اسفناج کشت شده در یک خاک اهکی
 طیبه ایمانی، عبدالامیر بستانی
مدیریت خاک و تولید پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9295    1393/04/15   2014/07/06    
بررسی عملکرد فتوسنتزی گونه های مختلف بالنگو تحت تنش خشکی
 محمدحسین فتوکیان، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عبدالهی- حسن زاده
دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8043    1392/05/23   2013/08/14    
بررسی فنولوژی و رشد گونه های بالنگو تحت تنش خشکی
 محمدحسین فتوکیان، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عبدالهی- حسن زاده
دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8045    1392/05/23   2013/08/14    
Motivating and discouraging factors for Wikipedians: the case study of Persian Wikipedia
 سعید اسدی، شادی قفقازی و حمیدرضا جمالی مهوئی
Library Review
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6601    1392/04/11   2013/07/02    
New record of Brachymeria albicrus (Klug) (Hymenoptera: Chalcididae) a pupal parasitoid of the cabbage white butterfly, Pieris rapae (Linnaeus, 1758) from Iran
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، Gholamhosein Hasanshahi، Habib Abbasipour، Fatemeh Jahan، Richard Askew، Antoni Ribes Escolà
Journal of Biological Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8049    1392/06/17   2013/09/08    
First report of the parasitoid wasp, Hyposoter leucomerus Thomson (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae) from Iran
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، GHOLAMHOSEIN HASANSHAHI، HABIB ABBASIPOUR، AMIN MOGHBELI GHARAEI1، REIJO JUSSILA and ABBAS MOHAMMADI-KHORAMABADI
Journal of Biological Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30920    1393/12/10   2015/03/01    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 926 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی