جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

یک مدل جدید برنامه ریزی عدد صحیح برای مساله درخت فراگیر با بیشترین تعداد برگ
 امیر مسعود حسینمردی، اردشیر دولتی ملک اباد
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8031    1392/06/05   2013/08/27    
مدل تپه شنی تعمیم یافته
 بهاره بخشایش، اردشیر دولتی ملک اباد، زکریا واعظی سمیرا طارمی
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8032    1392/06/05   2013/08/27    
using the orthonormalized b-splines to solve the fredholm integral equations
 ابوالفضل تاری مرزاباد
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8082    1392/06/05   2013/08/27    
روش منظم سازی برای حل دسته ای از معادلات انتگرال نوع اول
Regularization method for solving a class of integral equations of the first kind
 فهیمه ضیایی، ابوالفضل تاری مرزاباد، بهنام زرپاک
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8269    1392/06/06   2013/08/28    
استفاده از B-اسپلاینهای متعامد یکه شده برای حل معادلات انتگرال فردهلم
Using the orthogonalized B-Splines to solve the Fredholm integral equations
 ابوالفضل تاری مرزاباد
چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی کشور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8270    1392/06/06   2013/08/28    
Comparative treatment of animal model cutaneous leishmaniasis and herbal product
 فریبا خوش زبان
بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8033    1392/06/01   2013/08/23    
تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره گل سرخ محمدی بر استافیلوکوکوس اوردوس مقاوم به متی سیلین و بررسی سینتیک مرگ باکتری
Antibacteriak effects of methanolic extract of Rosa damascena
 فاطمه کارگر شریف، حوریه صادری، محمد نیاکان
بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8054    1392/06/02   2013/08/24    
تغییر در خصوصیات الکتروفیزیولوژیک اسپایک های کلسیمی استانه بالا در غشای سلولی نورون های حلزون توسط انتول
Anethole alters the electrophysiological properties of the high threshold Ca2 spikes in the soma membrane of snail neurons
 زهرا قاسمی، مجید حسن پورعزتی
بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8536    1392/06/01   2013/08/23    
Alteration of pore size distribution by sol–gel impregnation for dynamic range and sensitivity adjustment in Kelvin condensation-based humidity sensors
 سعیده رهبرپور، فرامرز حسین بابایی
Sensors and Actuators B: Chemical
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8380    1392/06/14   2013/09/05    
حسگر هیدروژن دیودی نقره-اکسید تیتانیوم
Diode type Ag–TiO2 hydrogen sensors
 سعیده رهبرپور، سید محسن حسینی گلگو
Sensors and Actuators B: Chemical
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8036    1392/06/07   2013/08/29    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 925 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی