جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

جداسازی ژن ای 7 ویروس پاپیلوما در دیسپلازی سرویکس با روش پی سی ار
Detection of E region of HPV 16 DNA gene in cervical dysplasia by PCR methods
 زهرا جعفریان، پیروزمند.جعفریان.نیاکان
چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8095    1392/06/08   2013/08/30    
تعیین ژن E7 در HPV16 دیسپلازی سرویکس با PCR
Detection of E7 region of 16DNA gene in cervical dysplasia by PCR methods
 فاطمه جعفری ازاد ، پیروزمند.جعفریان.نیاکان
چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30980    1392/06/06   2013/08/28    
A cellular learning automata model of investment behavior in the stock market
 میلاد مظفری، رحیم علیزاده
Neurocomputing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8118    1392/06/20   2013/09/11    
Presenting new collaborative link prediction methods for activity recommendation in Facebook
 
Neurocomputing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116887    1395/07/28   2016/10/19    
DEGAN: Decentralized generative adversarial networks
 
Neurocomputing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137811    1399/11/01   2021/01/20    
یک افزودنی کامپوزیتی جدید اکسید فلزی/پلیمری برای صفحه منفی باتری سرب اسیدی
A new metal oxide/polymer composite additive for lead acid battery negative plate
 محمدصفی رحمانی فر
دومین همایش ملی باتری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8113    1392/11/14   2014/02/03    
ساخت کاتد باتری روی هوا با استفاده از امواج میکروویو
Microwave assisted air cathode for Zinc Air battery
 محمدصفی رحمانی فر
دومین همایش ملی باتری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8110    1392/11/14   2014/02/03    
ساخت باتری قابل شارژ پلیمری توسط کامپوزیت سه تایی گرافیت /پلی انیلین/ الیاف کربنی
Fabrication of a polymer rechargeable battery by graphite/polyaniline/carbon fiber ternary composite
 محمدصفی رحمانی فر
دومین همایش ملی باتری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8111    1392/11/14   2014/02/03    
بررسی اثر کامپوزیت سازی بر کارایی باتری روی هوا
Study of composite catalyst in Zn-air battery efficiency
 نسرین فرشادی، محمدصفی رحمانی فر، Nasrin Farshadi، Rasoul Abdullah Mirzai
دومین همایش ملی باتری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9165    1392/11/14   2014/02/03    
یک باتری روی پلی انیلین با نانو کامپوزیت پلی انیلین گرافن اکسید
A rechargeable Zn/Poly aniline-Graphene oxide nano composite battery
 یاسر شه بخش، محمدصفی رحمانی فر، M.S. Rahmanifar، S.M. Mousavi khoshdel، A. Ghaffari Nejad
دومین همایش ملی باتری ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9149    1392/11/14   2014/02/03    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 930 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی