جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مفهوم شادی و نشاط از دیدگاه قران
 رسول منتجب نیا
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 4182    1389/06/20   2010/09/11    
تبیین ماهیت و مولّفه‌های کیفیت‌ سنجی نظام اموزش عالی به منظور شناخت چالشها و طرح پاره‌ای راهکارهای نواورانه
Highlighting the Nature and Factors of Quality Measurement in Higher Education
 مهدی سبحانی نژاد، افشار،عبداله
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 1774    1387/11/12   2009/01/31    
رسالت تربیت دینی- اجتماعی دانشگاه از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری
The University s Religious Social Mission From The Viewpoints Of Imam Khomeini And Ayatollah Khamenei
 مهدی سبحانی نژاد، یوزباشی، علیرضا
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 1772    1386/11/15   2008/02/04    
مانع ‌زدایی از نهضت تولید علم راهکاری بنیادی در نواوری فعالیتهای پژوهشی دانشگاهی
Faciliting The Science Production Movement ( A Basic Method For Innovation University Studies).
 مهدی سبحانی نژاد، افشار،عبدالله
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 1776    1388/01/20   2009/04/09    
اهداف دانشگاه اسلامی
 محمدحسن میرزامحمدی، علی صحبت لو
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 920    1386/02/15   2007/05/05    
تبیین اهداف مشترک حوزه ودانشگاه
 محمدحسن میرزامحمدی، علی صحبت لو
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 921    1386/08/18   2007/11/09    
رویکرد های علم دینی در جهان کنونی با تاکید بر نسبت میان علم و دین
 محمدحسن میرزامحمدی، علی صحبت لو
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 922    1387/06/12   2008/09/02    
تبیین ملزومات معرفت شناختی عدالت از دیدگاه فارابی به منظور استخراج دلالت های ان در عرصه عدالت تربیتی
 
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95856    1397/09/15   2018/12/06    
تبیین معرفت شناسی ژیل دلوز و علامه طباطبایی و نقد چالشهای رویکرد ریزوماتیک
Explaining epistemology of Gile Deleuze and Allameh Tabatabai and criticizing the challenges of the rhizomatic approach.
 
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116639    1397/06/29   2018/09/20    
نگاهی به ساختار داستان های تصویری دنباله دار
 پرویز اقبالی
کیهان کاریکاتور
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8994    1389/03/01   2010/05/22    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 929 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی