جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Antimicrobial Potential of Leptolyngbya sp. and Its Synergistic Effects With Antibiotics
 ایرج رسولی، محسن اباذری-غلامرضا زرینی
Jundishapur Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8050    1392/04/16   2013/07/07    
بررسی اثر نانوسیلور با 18 نوع انت بیوتیک در اسینتو باکتر های مقاومت چند گانه جدا شده از بالین
Comparison of the Antibacterial effects of Nano silver with 18 Antibiotics on Multidrug Resistance Clinical isolates of Acinetobacter baumannii
 مجتبی حنفی ابدار، سارا نیاکان.سعید حسارکی. محمدرضا نژاد مقدم. محمد مرادی. مجتبی حنفی.رویا علامه زاده. میثم صبوری
Jundishapur Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8083    1392/05/03   2013/07/25    
ارزیابی پایداری نانوسیلور بر استرپتوکوکوس موتانس و استافیلوکوکوس ارئوس
Evaluation of nanisilver solution stability against streptococcus mutans ,staphylococcus aureus and pseudomonas aeroginosa
 سید مصطفی مصطفوی زاده، عظیمی.جعفریان.محمد تقی. نیاکان.مصطفوی زاده
Jundishapur Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8096    1392/06/08   2013/08/30    
Stimulato-Inhibitory Response to Cumin Oil in Aflatoxin B1 Production of Aspergillus Species
 پرویز اولیا، ایرج رسولی، محمد هادی فکور، منصوره مظاهری، فتانه شکرالهی، حسین محمدپور، سارا شهنی موسایی، زینب جلیلی
Jundishapur Journal of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8574    1392/06/14   2013/09/05    
تولید منیفلدهای پایدار و ناپایدار در مسئله سه جسم مقید دایروی برای طراحی ماموریت‌های فضایی
Construction of Stable and Unstable Manifolds in Restricted Three Body Problem Space Mission Design
 زهرا کریمی کوپایی، بهروز رییسی وانانی
کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8053    1391/11/15   2013/02/03    
بهبود عملکرد روش انتگرال متقابل در براورد فاکتور شدت تنش با استفاده از فرایند شبکه بندی مجدد
Improvement of interaction intgral method for extracting stress intensity factors using mesh refinement
 کامران مدبرساری قیه، حمید مسلمی
کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31717    1394/12/24   2016/03/14    
اثربخشی اموزش مدیریت استرس وارام سازی در کاهش عاطفه منفی وافزایش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان Atiye
 عطیه صفرزاده، جلال الدین شمس، رسول روشن چسلی
پژوهش در سلامت روان شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8062    1391/06/22   2012/09/12    
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان
 خدیجه علوی 9، محمدعلی اصغری مقدم 2، عباس رحیمی نژاد 3، حجتاله فراهانی 2
پژوهش در سلامت روان شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43838    1395/03/22   2016/06/11    
Correlation between human epidermal growth factor receptor 2 oncoprotein expression and some prognostic factors in papillary thyroid carcinoma
 Shervin Rabiee , Mohamadreza Jalali Nadoushan , Neda Mehdizade Rayeni, Iman Ansari ,
Indian Journal of Pathology and Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64227    1396/07/09   2017/10/01    
Micronucleus assay of buccal mucosa cells in smokers with the history of smoking less and more than 10 years
 سمانه سرشار ، نوشین جلایرنادری، دکتر ساره فرهادی
Indian Journal of Pathology and Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7497    1391/12/10   2013/02/28    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 928 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی