جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اعتبار سنجی محاسبات نرم و مدل های تجربی در تخمین گنجایش تبادل کاتیونی (مطالعه موردی: شمال غرب ایران)
(Validation of soft computingand experimental models to predict Cation Exchange Capacity(CEC
 محمدرضا شعیبی نوبریان، حسین ترابی گلسفیدی، محمدرضا شعیبی، حسین ترابی گل سفیدی و صابره دربندی
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9518    1392/11/08   2014/01/28    
جایگاه تزکیه در دانشگاه از منظر اموزه‌های اسلامی
 ثریا قطبی، محبوبه خزائی
اولین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر اخلاق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8989    1392/12/07   2014/02/26    
رگرسیون چند متغیره بر معادله دیفرانسیل تصادفی
multivariate regression model on stochastic differential equation
 بهنام زرپاک
یازدهمین کنفرانس احتمال و امار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8981    1392/12/13   2014/03/04    
Evaluation of Kaolin Application on Oviposition Control of the Vine Cicada, Psalmocharias alhageos in Vineyards (Homoptera: Cicadidae)
 سیدحیدر ولی زاده، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، Valizadeh، Hydar; Abbasipour، Habib; Farazmand، Hossein; Askarianzadeh، Alireza
Entomologia Generalis
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8983    1392/09/04   2013/11/25    
بررسی نقش اسلامی سازی علوم( با تاکید بر منابع معرفت شناختی ان) در تحقق تربیت اسلامی
 اکبر رهنما، محمدحسن میرزامحمدی، علیرضا صفوی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8984    1391/07/30   2012/10/21    
تبیین ماهیت، ابعاد و مولفه های علم تربیت دینی
 مهدی سبحانی نژاد
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10234    1393/03/30   2014/06/20    
تحلیل ابعاد و مولفه های اعتقادی سبک زندگی در اموزه های رضوری
 
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31520    1393/07/21   2014/10/13    
چرایی وچگونگی تحول در علوم انسانی ،با نگاهی به مولفه ها واسیب های ان
The transformation of the human sciences, with a look at the components and damage it
 محسن فرمهینی فراهانی، هادی انجمن سرخابی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30779    1393/12/12   2015/03/03    
بررسی تاثیر جایگاه افراد در فضای اجتماعی بر روی گرایش انان به ارزشهای دموکراتیک
THE EFFECT OF PEOPLESSTATUS IN SOCIAL SPACE ON THEIR ATTITUDE TOWARDS DEMOCRATIC VALUES
 ابوالفضل ذوالفقاری، جواد فعلی
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 4312    1388/11/11   2010/01/31    
تبیین جایگاه و ضرورت شاگرد پروری و مولفه های ان به منظوراثربخش سازی نظام اموزش و پژوهش دانشگاهی
 مهدی سبحانی نژاد
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  Paper ID : 4228    1388/12/01   2010/02/20    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 928 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی