جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Monitoring Allan Variance Non-Linear Profile Using Artificial Neural Network Approach
 امیر حسین امیری
International Journal of Quality Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30822    1394/06/10   2015/09/01    
Evaluating Multi-objective Economic-Statistical Design of Attribute C Control Charts for Monitoring the Number of Nonconformities
 امیر حسین امیری
International Journal of Quality Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30823    1394/06/10   2015/09/01    
ارایه تکنیکی جهت تعیین بهینه جایگاه شهرک های صنعتی با رویکرد جهاد اقتصادی با استفاده از تیوری بازی ها
 سیداحمد حسینی، محمدرضا حصاری،خانم نظری
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) وحماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9057    1392/12/04   2014/02/23    
بررسی ارزیابی عملکرد توانمند سازی منابع انسانی (مورد کاوی: وزارت علوم، تحقیقات و فن اوری)
 سیداحمد حسینی، محمدرضا حصاری،محمد رضا مظلومی
اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی و (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) وحماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9058    1392/12/02   2014/02/21    
سنجش اهمیت عوامل موثر برمدیریت دانش در توسعه بانکداری نوین به منظور اولویت بندی استراتژی های دانشی بانک با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای ANP
 فاطمه نوروززاده، مصطفی قاضی زاده
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9064    1392/11/08   2014/01/28    
Association Between Breakfast Consumption and Math Scores of High School Students in Tehran
 فرهاد جعفری، ناهید خلدی، ناصر رضایی پور- ولی اله گرایلی- ملیحه امین زاده
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9067    1392/09/01   2013/11/22    
A Study of Factors Affecting Juvenile Delinquency
 فرهاد جعفری، نوراله مزینانی - فاطمه مزینانی
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10598    1393/12/10   2015/03/01    
Evaluation of Pre-Internship Comprehensiv Exams Scores and their Predictive Factors
 فرهاد جعفری، Mehdi Hadavand ، Mahmood Samadpour ، Fateme h Azami and Seyed Ehsan Beladi an Behbahan*
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9612    1392/09/10   2013/12/01    
Staff’s Job Satisfaction Survey inTehran’s Teaching Hospitals
 فرهاد جعفری، SEYEDEHSANBELADIANBEHBAHAN، FATEMEHAZAMI، MARYAM GHARAHGOZLOI and BEHZADTADAYYON*
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9613    1393/03/11   2014/06/01    
Evaluation of Comprehensive Medical Basic Sciences Exams and their Predictive Factors
 فرهاد جعفری، MALIHEAMINIZADEH، MAHMOODSAMADPOURand BEHZADTADAYYON
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9614    1393/03/11   2014/06/01    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 928 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی