جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی در خصوص ویژگیهای اساتید الگواز نظراخلاق پزشکی
Medical students viewpoints about Characteristics of role model Teachers in medical ethics
 اطهر معین، اشرف رستمی
پانزدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9205    1393/02/09   2014/04/29    
دیدگاه اساتید و دانشجویان پزشکی در مورد جامع نگری در تدریس
 رسا سلمانی اشناری، ناهید خلدی
پانزدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9155    1393/02/09   2014/04/29    
خودتنظیمی در یادگیری دانشجویان پزشکی
Self-regulation in medical students learning
 زهراجوهری-فریبا حقانی
پانزدهمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43194    1393/02/09   2014/04/29    
ساخت نانو و میکرو رس های الی بنتونیت با استفاده از سورفکتانت کاتیونی هگزادسیل تری متیل امونیوم بروماید و بررسی راندمان جذب و رهاسازی نیترات توسط انها در محیط های ابی
Synthesis of Nano and Micro-Organobentonite Using Hexadecyltrimethylammonium Bromide and Evaluation of Their Absorption Efficiency and Release of Nitrate in Aqueous Solution
 فریبا نعمتی شمس اباد، حسین ترابی گل سفیدی و امیرمحمد ناجی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53969    1396/05/30   2017/08/21    
اثر مقادیر هیدروژن پراکسید و منابع اهن در پالایش خاکهای الوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش شیمیایی فنتون
 اعظم السادات یوسفی دازمیری ، عبدالامیر بستانی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9156    1392/11/26   2014/02/15    
تاثیر تراکم بوته و زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی ریشه چیکوری (Cichorium intybus L.)
Effect of plant density and harvesting time on quantitative and qualitative characteristics Chykvry roots (Cichorium intybus L.)
 فرزین فروغی منش ، فرزین فروغی منش، حسن حبیبی، محمد عبداللهیان نوقابی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8758    1392/08/01   2013/10/23    
سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب خاک در حضور کمپوست زباله شهری در تعدادی از خاک¬های ایران
The kinetics of soil available Phosphorus changes in presence of municipal solid waste compost in some calcareous soil of Iran
 حمید جباری، عبدالامیر بستانی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9335    1393/04/01   2014/06/22    
بررسی تغییرات مکانی و پهنه بندی شوری اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از کریجینگ و GIS
Study of Spatial Variability and Mapping of Soil Salinity in Agricultural Lands Using Kriging and GIS in South of Tehran
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد و حسین ترابی گل سفیدی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9515    1392/09/15   2013/12/06    
پهنه بندی عناصر ریز مغذی قابل جذب اهن، روی، مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران با استفاده از تکنیک زمین امار و GIS
Mapping of available Fe, Zn, Cu and Mn in soils of Southern Tehran lands by geostatistical and GIS techniques
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد ، حسین ترابی گل سفیدی و ناصر دواتگر
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9516    1392/12/20   2014/03/11    
سینتیک ازاد شدن منگنز در برخی از خاکهای اهکی ایران
 عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
Endnote  XML  Paper ID : 1703    1388/10/01   2009/12/22    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 932 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی