جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

جواب تناوبی در تقریب خطی مسئله منظومه سیاره‌ای سه‌تایی
Periodic Solution in Linear Estimate of a Three Body Problem
 صفیه جهانی پوردرگاه، بهروز رییسی وانانی
پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8377    1392/06/17   2013/09/08    
تاثیر زاویه شستشو بر روی استحکام باند کششی سیلانت بر روی مینای اچ شده.
The effect of using different rinsing angles on the micro-tensile bond strength of the sealant to
 راحیل احمدی
Contemporary Clinical Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8681    1392/05/01   2013/07/23    
Evaluation of antimicrobial efficacy of nanosilver solution, sodium hypochlorite and normal saline in root canal irrigation of primary teeth
 
Contemporary Clinical Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85499    1397/06/29   2018/09/20    
ارزیابی پاسخ پالپی دندان های شیری بعد از پوشش مستقیم پالپ یا بیواکتیو گلاس و مینرال تری اکساید اگرگیت
Evaluation of pulpal respons of decedious teeth after direct pulp capping with bioactive glass and Mineral trioxide aggregate
 رزا حقگو، احمدوند
Contemporary Clinical Dentistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42186    1395/05/28   2016/08/18    
تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن
 راضیه شهنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
دست اوردهای روان شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8130    1390/12/29   2012/03/19    
The Persian Version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire
 فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
Clinical Psychology and Psychotherapy
Endnote  XML  Paper ID : 8132    1392/06/31   2013/09/22    
The Persian Version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire
 
Clinical Psychology and Psychotherapy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42884    1393/12/11   2015/03/02    
بررسی نقش تعدیل کننده فاجعه امیزکردن درد بر رابطه ب ین شدت درد و افکار خودکشی در بیماران درد مزمن
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42905    1392/12/26   2014/03/17    
مقایسه تاثیر اموزش نوروفیدوبک و دارو درمانی بر کاهش نشانه های اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
 محمدرضا شعیری
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42914    1390/08/11   2011/11/02    
چالش های دست یابی و استقرار : MMPI-2-RF
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42915    1393/03/28   2014/06/18    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 932 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی