جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

پرسشنامة هراس اجتماعی د ر نوجوانان : ساختار عاملی اکتشافی و تاییدی
 خزایی، شعیری، عطری فر، جلالی، حیدری نسب
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42917    1394/01/30   2015/04/19    
عنوان مقاله: بررسی ویژگی های روان سنجی شاخص تجدیدنظر شده حساسیت و گرایش به چندش درنمونه ایرانی
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42963    1395/05/26   2016/08/16    
طراحی مقدماتی مدل حیا مبتنی بر برداشت از ایات قران و مقایسه ان با روان شناسی شرم
Preliminary Design, Modesty Model-Based on Interpretation of the Quran and Comparison with the Psychology of Shame
 صدیقه اسدیان،ثریا قطبی(استاد اول و نویسنده مسیول)،محمد رضا شعیری
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42205    1394/06/22   2015/09/13    
مقایسه اضطراب صفت-حالت و ابعاد کمال گرایی مادران کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و کودکان سالم
 محمد امینایی ،رسول روشن چسلی،محمدرضا شعیری،فاطمه محرری
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42439    1394/06/30   2015/09/21    
بررسی اثر بخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر بر کاهش نشانه های افراد (MBSR) ذهن اگاهی مبتلا به اضطراب اجتماعی
the effectiveness MBSR and mindfulness on redution of social anxiety
 شیما رضیان/لیلا حیدری نسب/ محمد رضا شعیری/ شیما ظهرابی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42518    1394/01/01   2015/03/21    
اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطه والد - کودک بر شدت نشانه های اختلال بیش فعالی کمبود توجه
The Effectiveness of Group-Based Interventions Based on Parent-Child Relationships on the Significance of Attention Deficit Hyperactivity Disorders
 نجاتی ، موسوی ، روشن ، محمودی
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64185    1396/06/01   2017/08/23    
تغییر مفهوم درد طی زمان
 اصغری مقدم
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43775    1394/07/08   2015/09/30    
اعتباریابی پرسشنامه نشانه های اغازگر میل جنسی(CSDS)
 فاطمه السادات هاشمی ،رسول روشن چسلی ،سمیه منتشلو
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85126    1395/06/25   2016/09/15    
همبودی اختلالهای اضطرابی و افسردگی: ظهور درمان فراتشخیصی
 مهدی اکبری ، رسول روشن
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85127    1396/06/26   2017/09/17    
اثر بخشی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش اگاهی و نگرش فعالیت فیزیکی بر ارتقا توان کاری کارکنان شرکت پست
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85287    1397/10/24   2019/01/14    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 933 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی