جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس حساسیت و گرایش به تجربه چندش در نمونه ایرانی
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106199    1395/07/26   2016/10/17    
راهنمای بهکارگیری راهبردهای تنظیم هیجانی در موقعیتهای ازمایشی
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106200    1396/05/03   2017/07/25    
وارسی پایایی ازمون رورشاخ در کودکان 01 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106201    1395/09/28   2016/12/18    
شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قران‌ و حدیث و مقایسه ان با روان‌شناسی حسادت
The concept and aspects of Jealousy in the Quran and Hadith and compare it in Jealousy Psychology
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106287    1397/12/14   2019/03/05    
پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس هیجانخواهی، صمیمیت، عملکردجنسی و ویژگیهای شخصیتی در پرستاران
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95815    1397/06/15   2018/09/06    
نتایج مقدّماتی رواندرمانی مثبتگرای توسعهیافته مبتنی بر خیرباوریدر افزایش شادکامی، رضایت از زندگی و بهزیستی روانشناختیافراد افسرده غیر بالینی در
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95816    1397/06/15   2018/09/06    
«اثربخشی مداخلات تمرین هوازی و اموزش مهارت مقابله با استرس بر کاهش استرس شغلی کارکنان سازمان اتش‌نشانی
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137126    1398/09/11   2019/12/02    
بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)
Evaluate the psychometric properties of sexual quality of life questionnaire
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127075    1398/06/12   2019/09/03    
پیش بینی اختلال های شخصیت خوشه B بر پایه مدل پنج عاملی جایگزین زاکرمن - کامن و قدرت ایگو
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116508    1397/11/20   2019/02/09    
ضروریات طراحی و رواسازی مقیاسهای روانشناختی: راهنمایی برای پژوهشگران
 
روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137898    1398/12/12   2020/03/02    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 934 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی