جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A Study of Factors Affecting Juvenile Delinquency
 فرهاد جعفری، نوراله مزینانی - فاطمه مزینانی
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10598    1393/12/10   2015/03/01    
Evaluation of Pre-Internship Comprehensiv Exams Scores and their Predictive Factors
 فرهاد جعفری، Mehdi Hadavand ، Mahmood Samadpour ، Fateme h Azami and Seyed Ehsan Beladi an Behbahan*
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9612    1392/09/10   2013/12/01    
Staff’s Job Satisfaction Survey inTehran’s Teaching Hospitals
 فرهاد جعفری، SEYEDEHSANBELADIANBEHBAHAN، FATEMEHAZAMI، MARYAM GHARAHGOZLOI and BEHZADTADAYYON*
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9613    1393/03/11   2014/06/01    
Evaluation of Comprehensive Medical Basic Sciences Exams and their Predictive Factors
 فرهاد جعفری، MALIHEAMINIZADEH، MAHMOODSAMADPOURand BEHZADTADAYYON
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9614    1393/03/11   2014/06/01    
Determining Chronological Age for the Treatment of Class I, II and III Malocclusion in the Crowd of Iranians
 
Biomedical and Pharmacology Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42996    1395/09/08   2016/11/28    
پهنه بندی عناصر مس و منگنز در اراضی کشاورزی جنوب تهران
Mapping of Cupper and Manganez in Agricultural Lands of Southern Tehran
 فاطمه یزدانی نژاد، حسین ترابی گلسفیدی، فاطمه یزدانی نژاد و حسین ترابی گل سفیدی
همایش ملی الاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالش ها و راهکارها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9074    1392/12/07   2014/02/26    
تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی غیرتداومی بر پاسخ ICAM-1 و IL-10 به یک وهله فعالیت ورزشی
.
 علی صمدی، مریم خالصی، فاطمه ترک
همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9081    1392/12/23   2014/03/14    
Efficient generation of GABAergic cells from adult neural stem cells derived from bone marrow stromal cells: Application in spinal cord injury
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Darabi SH، Tiraihi T، Sadeghizadeh M، Taheri T، Kazemi H
یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9099    1392/12/01   2014/02/20    
Transfection of BMSCs with pSecTag2/HygroB/NT3 vector; the feasibility of its used in the injured spinal cord
 علیرضا عزیززاده دلشاد، Shahram Darabi، Taki Tiraihi، Majid Sadeghizadeh، Taher Taheri، Hadi Kazemi
یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9100    1392/12/01   2014/02/20    
بررسی عملکرد سلول های شبه عصبی حرکتی مشتق از بافت چربی موش صحرایی با استفاده از تحریک سلول در محیط کشت با استفاده از تکنیک Voltage-sensitive dyes (RH795)
 علیرضا عزیززاده دلشاد، مرضیه درویشی 0،دکتر تقی طریحی ، دکتر علیرضا مصباح نمین، دکتر طاهر طاهری
یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9101    1392/12/02   2014/02/21    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 934 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی