جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس کمال گرایی مثبت و منفی
 حمید یعقوبی، ریحانه نورانی - محمدرضا شعیری
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31250    1393/02/21   2014/05/11    
تبیین میزان تغییرات تصویر بدنی براساس توجه اگاهی
 حمید یعقوبی، ریحانه نورانی - محمدرضا شعیری
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31251    1393/02/21   2014/05/11    
بررسی تعداد زنان در تولید اثار حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی بین سال های 1380 تا 1390
Iranian womens productivity in Information science
 سعید اسدی، صنم قاسمی و صدیقه محمداسمایعی
اولین همایش ملی سنجش علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9302    1393/02/31   2014/05/21    
اسیب شناسی ارتباط پژوهشگران در روند فعالیت علمی با جامعه مصرف کننده
Researchers behavior in academic activities
 
اولین همایش ملی سنجش علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9303    1393/02/31   2014/05/21    
رابطه بین رتبه علمی و گستردگی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های ایران
Relationship between university rankings and distribution of postgraduate
 سعید اسدی، الهام قبادی و مریم صالحی زاده
اولین همایش ملی سنجش علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9304    1393/02/31   2014/05/21    
توسعه متوازن علم و فناوری در ایران بر اساس الگوی ثروت علمی
Balanced scientific development of Iran based on scientific wealth model
 سعید اسدی، فاطمه مرادی
اولین همایش ملی سنجش علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9305    1393/03/01   2014/05/22    
مقایسه روند ملّی و بین¬المللی توسعه پژوهش و اموزش عالی
A comparison of national and international higher education development
 سعید اسدی، الهام قبادی
اولین همایش ملی سنجش علم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9306    1393/02/31   2014/05/21    
ثروت علمی: الگوی ساختاری تولید و توزیع علم با رویکرد توسعه پایدار
Scientific Wealth: structural model of science distribution
 سعید اسدی
دومین همایش اموزش عالی و توسعه پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9308    1392/12/07   2014/02/26    
بررسی اثردرصد ریزدانه خاک روی رونگرایی
 محمد مرتضایی ، محمدحسن کرمی
هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9312    1392/02/18   2013/05/08    
طرح بهینه سیستم های ترکیبی میخکوبی و انکر مورد استفاده در پایدار سازی گودها
 علی حسنی نژاد، محمدحسن کرمی
هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9311    1393/02/18   2014/05/08    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 944 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی