جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ماه و حوزه های باهم ایی های ان در شعر شهریار
 غفار برج ساز، غفار برجساز
همایش بین اللملی شهریار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8181    1392/02/18   2013/05/08    
ماه و حوزه های باهم ایی های ان در شعر شهریار
 شهلا خلیل الهی، غفار برجساز
همایش بین اللملی شهریار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8182    1392/02/18   2013/05/08    
بررسی حوزه معنایی موتیو لاله در شعر شهریار
 احمد فروزانفر
همایش بین اللملی شهریار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8176    1392/02/18   2013/05/08    
Expression of interleukin-15 and inflammatory cytokines in skeletal muscles of STZ-induced diabetic rats: effect of resistance exercise training
 امین عیسی نژاد، M. Molanouri Shamsi• Z. H. Hassan• R. Gharakhanlou• L. S. Quinn• K. Azadmanesh• L. Baghersad• A. Isanejad• M. Mahdavi
Endocrine:International Journal of Basic and Clinical Endocrinology
Endnote  XML  Paper ID : 8183    1393/01/12   2014/04/01    
در وجود، یکتایی و حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل جزئی غیر خطی ولترا
On the existence, uniqueness and solution of the nonlinear Volterra partial integro-differential equations
 ابوالفضل تاری مرزاباد
International Journal of Nonlinear Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8184    1392/05/20   2013/08/11    
Regularization method for the two-dimensional Fredholm integral equations of the first kind‎
روش منظم سازی برای معادلات انتگرال فردهلم دوبعدی نوع اول
 فهیمه ضیایی، ابوالفضل تاری مرزاباد
International Journal of Nonlinear Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31184    1393/09/29   2014/12/20    
روشهای چندگامی برای دستگاههای معادلات انتگرال ولترای غیرخطی نوع اول
Multistep Methods for System of Nonlinear Volterra Integral Equations of the First Kind
 سید موسی ترابی-ابوالفضل تاری مرزاباد
International Journal of Nonlinear Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84704    1395/02/21   2016/05/10    
Interaction effects of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki and single nuclear polyhedrosis virus on Plutella xylostella
 زهرا معقولی فرد، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، Zahra Magholli، Rasoul Marzban، Habib Abbasipour، Aziz Shikh، Jaber Karimi
Journal of Plant Diseases and Protection
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8185    1392/05/19   2013/08/10    
اثر ایزوسورباید بر فعالیت MMP-2 در سلولهای فیبرو سارکوماییWehi164
Effect of isosorbide on MMP-2 activity in Wehi164 fibrosarcoma
 فاطمه رضائیان، فاطمه حاجی قاسمی
13th Iranian congress of biochemistry and 5th international congress of biochemistry and molecular biology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7740    1392/01/27   2013/04/16    
Morphologically controlled preparation of CuO nanostructures under ultrasound irradiation and their evaluation as pseudocapacitor materials
 افشین پنداشته، محمدصفی رحمانی فر، Afshin Pendashteh، Mir Fazlollah Mousavi
Ultrasonics Sonochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8197    1392/10/11   2014/01/01    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 943 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی