جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رضایت شغلی و عوامل تاثیرگذار بر ان در اساتید شهر تهران
Job Satisfaction and its Influential Factors in Dental Academic Members in Tehran, Iran
 راحیل احمدی
Annals of Medical and Health Sciences Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9279    1393/01/01   2014/03/21    
شناسایی گاز با استفاده از مدولاسیون دمایی حسگر اکسید قلع با استفاده از شبکه عصبی
Gas Diagnosis by the Response Modeling of a Temperature Modulated Tin-Oxide Gas Sensor Using Neural Network Models
 سعیده رهبرپور، SM Hosseini-Golgoo، H Bozorgi، A Saberkari،
Sensor Letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9284    1392/07/28   2013/10/20    
اسطوره و معنویت
 فریده داودی مقدم
اولین همایش ادبیات، معنویت ، مردم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9292    1393/02/11   2014/05/01    
بررسی میزان مهارتهای (IT) دانشجویان و رابطه ان با نوع مصرف اینترنتی
Skills Assessment (IT) students and its relationship with Internet usage
 امیر رستگار خالد
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9297    1393/02/21   2014/05/11    
رابطه میزان دینداری ومدیریت بدن دربین دانشجویان
The relationship between the degree of religiosity among students of management bodies
 امیر رستگار خالد
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9299    1393/02/21   2014/05/11    
نقش شبکه های اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان
The role of social networks on the national identity of students
 امیر رستگار خالد
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9301    1393/02/21   2014/05/11    
سبک های دلبستگی در افرد دچار شکست در روابط عاطفی
 رسول روشن چسلی، سمیه منتشلو
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9904    1393/02/22   2014/05/12    
نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان: نقش متغیرهای جمعیت شناختی و تحصیلی
 حمید یعقوبی، فرهاد طارمیان - حمید پیروی- مسعود ظفر - پریسا رحیمی
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31247    1393/02/21   2014/05/11    
مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برحسب حمایت اجتماعی
 حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- مسعود ظفر - ملیحه رحمانی
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31248    1393/02/21   2014/05/11    
مقایسه وضعیت سلامت روان دانشجویان سال اول با دانشجویان سال دوم تا چهارم دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
 حمید یعقوبی، عبداله امیدی - حمید پیروی- مسعود ظفر - ملیحه رحمانی
هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31249    1393/02/21   2014/05/11    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 943 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی