جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Identification of Factors Affecting the Optimal Decision-Making for Financing the Export Projects in Selecting Foreign Automotive Target Market Using DEMATEL Technique (Study of: Iranian Foreign Investment Company (IFIC) and
 محمدرضا نورعلی، مصطفی قاضی زاده، محسن ناظم بکایی
Pensee
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9218    1392/12/13   2014/03/04    
استفاده از افزودنی های گیاهی جهت جلوگیری از رشد قارچ های توکسین زا در میان وعده های غذایی
 علیرضا نایینی
اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9219    1393/02/10   2014/04/30    
بررسی موفقیت پالپوتومی دندان های شیری با هیپوکلریت سدیم
Evaluation of success of sodium hypochlorite pulpotomy in primary teeth
 رزا حق گو
Annual world dental congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9220    1393/06/20   2014/09/11    
the necessity of evaluating the strategicing in economic collective effort with the managment approach
 سیداحمد حسینی، taherer nazary-mohammad reza hesari-seyed sahar hasan zadeh khabaz
Indian Journal of Scientific Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9231    1393/02/27   2014/05/17    
managment of the target costing and its impact the price of new products in line with the economic jihad
 سیداحمد حسینی، taherer nazary-mohammad reza hesari
Indian Journal of Scientific Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9232    1393/03/01   2014/05/22    
COMBINING INDEPENDENT COMPONENT ANALYSIS WITH CHAOTIC QUANTIFIERS FOR THE RECOGNITION OF POSITIVE, NEGATIVE AND NEUTRAL EMOTIONS USING EEG SIGNALS
 مهدی عبدالصالحی، علی مطیع نصرابادی، M. ABDOSSALEHI، A. MOTIE NASRABADI2AND . FIROOZABADI
Indian Journal of Scientific Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9795    1393/04/10   2014/07/01    
یک سیستم مبتنی بر رایانه برای ارتباط در محیط واقعیت مجازی با استفاده از تشخیص ژست دست انسان
A vision based system for communicating in virtual reality environments by recognizing human hand gestures
 
Multimedia Tools and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9233    1394/04/10   2015/07/01    
مدل مش شکل پذیر جدید برای ردیابی صورت بر اساس مشخصه های مبتنی بر لبه و مجموعه جدیدی از توابع انرژی
A new deformable mesh model for face tracking using edge based features and novel sets of energy functions
 
Multimedia Tools and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9411    1394/09/10   2015/12/01    
ابزار تحلیل جرمکاوی برای کشف اثرات فشرده سازی مضاعف JPEG
A novel forensic image analysis tool for discovering double JPEG compression clues
 
Multimedia Tools and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31774    1395/12/11   2017/03/01    
اشکارسازی دستکاری ویدیوهای MPEG با استفاده از تحلیل مکانی زمانی اثرات کوانتیزاسیون
Malicious inter-frame video tampering detection in MPEG videos using time and spatial domain analysis of quantization effects
 
Multimedia Tools and Applications
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42705    1396/07/09   2017/10/01    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 943 از 1362    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13616

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی