جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

In silico determination and validation of baumannii acinetobactin utilization a structure and ligand binding site
 فاطمه سفید، ایرج رسولی، ابوالفضل جهانگیری
BioMed Research International- Previous Title: Journal of Biomedicine & Biotechnology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8478    1392/04/04   2013/06/25    
تاثیر اموزه های مولانا در اشعار ملاصدرا
The Manifestion of Mewlanas thoughts in Mulla Sadra Poems
 فریده داودی مقدم
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8572    1392/03/03   2013/05/24    
تحلیل روایت شناختی دو داستان گنج در خانه و کیمیاگر
 شهلا خلیل الهی، بتول مهدوی
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8167    1392/03/01   2013/05/22    
حضور مثنوی در اثار شرقی وغربی
 شهلا خلیل الهی، غفار برجساز
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8168    1392/03/01   2013/05/22    
پایداری عشق در بیان مولانا و سایه
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8169    1392/03/01   2013/05/22    
حضور زن سوفیانی در اثار مولانا و سهراب سپهری
 شهلا خلیل الهی، احمد فروزانفر
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8174    1392/03/01   2013/05/22    
تحلیل خواب و رویا در مثنوی معنوی از دیدگاه یونگ و فروید
 احمد فروزانفر، فهیمه بابایی
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8172    1392/03/01   2013/05/22    
حضور مثنوی در اثار شرقی و غربی
 غفار برج ساز، غفار برجساز
دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8177    1392/03/01   2013/05/22    
استفاده از شبکه های تجمیع خبرگان به منظور طبقه بندی سیگنال مغزی افراد سالم و بیماران صرعی
 محمد پویان، سنا اموزگار ، الیاس ابراهیم زاده
هوش محاسباتی در مهندسی برق-سیستم های هوشمند در مهندسی برق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8173    1392/03/10   2013/05/31    
پیش بینی مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از تحلیل های زمان- فرکانس سیگنال الکتروکاردیوگرام
 الیاس ابراهیم زاده، محمد پویان
هوش محاسباتی در مهندسی برق-سیستم های هوشمند در مهندسی برق سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8171    1391/11/20   2013/02/08    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 942 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی