جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

حمایت از خانواده های بیماران رو به احتضار در بخش های مراقبت ویژه
Supporting Families of Dying Patients in the Intensive Care Units
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
HOLISTIC NURSING PRACTICE
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9457    1393/05/01   2014/07/23    
تبیین چارچوب نظری ابعاد و مولفههای نگرش جامع پژوهشگری و طراحی عناصر عمومی ان در برنامه درسی مدرسهای
 مهدی سبحانی نژاد
نظریه و عمل در برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9409    1392/12/29   2014/03/20    
تحلیل محتوای میزان توجه به ابعاد هفت‌گانه اهداف مصوب در کتاب‌های درسی ادبیات فارسی دوره متوسطه ایران
 مهدی سبحانی نژاد
نظریه و عمل در برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31916    1394/12/20   2016/03/10    
تبیین مولفه های اموزش چند فرهنگی و تحلیل ان در محتوای کتب درسی دوره متوسطه نظری
 رضا وفایی، مهدی سبحانی نژاد
نظریه و عمل در برنامه درسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31266    1394/06/30   2015/09/21    
شناسایی و رتبه بندی شاخصهای مدیریت منابع انسانی موثر بر عملکرد سازمان
Identifying and ranking the human resources management criteria influencing on organizational performance using MADM Fuzzy techniques
 سعید صفری، محمدوزین کریمیان- علی خسروی
Management Science Letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9414    1393/04/01   2014/06/22    
شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارافرینانه در صنعت گردشگری
Turism Entrepreneurship
 سعید صفری، ملیحه محمدمیرزایی
اولین همایش منطقه¬ای کارافرینی و تجاری سازی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9417    1392/09/27   2013/12/18    
شناسایی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی کشور
Resaerch Comercialization
 سعید صفری، بهاره کلاهی
اولین همایش منطقه¬ای کارافرینی و تجاری سازی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9418    1392/09/27   2013/12/18    
نقش کارافرینان در نواوری موسسات کوچک
The Role of Entrepreneurs in Innovation of Small Firms
 سعید صفری، مریم حسینی- محمدیوسف فراهانی
The 1st International Conference on Entrepreneurship
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9419    1392/11/28   2014/02/17    
The effectiveness of psychological treatments for
 محمدعلی اصغری مقدم، Brian E. McGuire-Michael K. Nicholas-Bradley M. Wood-Chris J. Main-asghari moghadam
Current Opinion in Psychiatry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9428    1393/04/02   2014/06/23    
خواص درمانی زنجبیل: مرور سیستماتیک
Therapeutic Properties of Zingiber officinale Roscoe: A Review
 محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده، Hossein Asgar Pour، Serdal Ogut، Hilmi Yaman- Serap Gokce
European Journal of Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9436    1393/05/01   2014/07/23    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 959 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی