جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سرمایه گذاری خارجی و نقش ان در بازار سرمایه و رشد اقتصادی ایران
Foreign investment and its role in Irans capital market and economic growth
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، عبدالرضا بیگی نیا، محمدابراهیم راعی عزّابادی
اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8439    1392/02/11   2013/05/01    
بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت های هولدینگ چند کسب و کاره
Absorptive Capacity and Knowledge Transfer’s Influence on multiBusiness Holding Companies Performance
 حسن خلیلی، سعید خدامرادی
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8442    1392/04/01   2013/06/22    
بررسی موانع ارتباط اعضای هییت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کار افرین
 رضا طاهری، سعید صفری، مصطفی قاضی زاده
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9339    1392/07/01   2013/09/23    
یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامیندر قالب زنجیره تامین لارج
 مصطفی قاضی زاده سعید صفری فاطمه نوروز زاده قاسم حیدری
پژوهشنامه مدیریت اجرایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42195    1394/09/30   2015/12/21    
بازار سرمایه داخلی:رویکردی جدید در نظام تامین مالی شرکت های هولدینگ
Internal capital market:a new approach to holding company financing
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، سعید خدامرادی
اولین همایش ملی سرمایه گذاری و تولید ملی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8445    1392/02/01   2013/04/21    
رویکرد دو مرحله ای ریاضی در مدیریت سبد سهام
tow step multicriteria model for portfolio selection
 محمد ترابی گودرزی، سعید خدامرادی
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8446    1392/04/01   2013/06/22    
طراحی مدل ریاضی تامین مالی بهینه در شرکت های هلدینگ صنعتی
Mathematical Model for Optimal Financing of Industrial Holding Companies
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، سعید خدامرادی
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9715    1393/04/01   2014/06/22    
مقایسه رتبه بندی شرکت های کارگزاری براساس شاخص های بازار یابی رابطه مند ورتبه بندی سازمان بورس
 
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42913    1395/10/10   2016/12/30    
تحلیل توان افزایش دو دارایی طلا و دلار به منظور محاسبه ارزش اختیار مبادله توانی دلار بر مبنای دارایی پایه طلا با سری زمانی
Analysis of power in both of gold and dollar in order to calculate value of power exchange option dollar on base of gold by using of time series
 
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84726    1397/02/18   2018/05/08    
بررسی عوامل موثر بر تاخیر گزارشگری مالی میان دوره ای(مطالعه تجربی: بورس اوراق بهادار تهران)
The emprical study of factors affecting Interim financial reports lag (Tehran Stock Exchange)
 مهدی ابریشمی موحد ، سعید خدامرادی، محمدجواد شیخ
پژوهش های تجربی حسابداری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8448    1392/11/01   2014/01/21    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 960 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی