جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

باسخ خطی رسانندگی مرزی نرمال و ابرشاره گاز فرمی قطبیده به میدان مغناطیسی اربیتالی
linear response of heat conductivity of normal-superfluid interface of a polarized fermi gas to orbital magnetic field
 ندا ابراهیمیان
Physica B: Condensed Matter
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10646    1391/02/19   2012/05/08    
Influence of DC electric field on the Lennard–Jones potential and phonon vibrations of carbon nanotube on catalyst
 محمدرضا سعیدی، مجید واعظ زاده- فرزانه بدخشان
Physica B: Condensed Matter
Endnote  XML  Paper ID : 8483    1389/10/11   2011/01/01    
Improvement in photocatalytic properties of synthesized nano-structured ZnO in magnetic water and in presence of static magnetic field
 
Physica B: Condensed Matter
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95808    1397/08/30   2018/11/21    
The response of the polarized Fermi mixture to an artificial vector potential: The interaction strength and imbalance chemical potential effects
 
Physica B: Condensed Matter
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43473    1395/12/25   2017/03/15    
اثر نالوکسان بر رشد اندومتریوم
Effect of naloxone on endometrial growth
 فاطمه لک زایی ، محمد رضا جلالی ندوشن، منیژه کرمی، فاطمه لک زائی ، فاطمه حسنی
14th Royan International Congress on Reproduvtive Biomedicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8497    1392/06/15   2013/09/06    
Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Newly Synthesized Glibenclamide Analogues on Streptozotocin-diabetic Rats
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Arzneimittel-Forschung/Drug Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8504    1392/09/15   2013/12/06    
سنتز و بررسی اثر ضد دردی حاد و مزمن ترکیب جدید 1-1-4-متیل فنیل(سیکل.هگزیل) مورفولین در موش های صحرایی
synthesis and determination of acute and chronic pain activites of 1-1-4-methylphenyl)(cyclohexyl) morpholine as a new phencyclidine derivate in rats
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Arzneimittel-Forschung/Drug Research
Endnote  XML  Paper ID : 6155    1390/12/05   2012/02/24    
تاثیر پلاریته محلول بر میزان هیپوگلایسمس و هیپولیپیدمیک گیاه عدس الملک
The Effects of Solvent Polarity on Hypoglycemic and Hypolipidemic Activities of Securigera Securidaca (L.) Seeds
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Arzneimittel-Forschung/Drug Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30764    1394/05/20   2015/08/11    
سنتز و بررسی اثر ضد دردی دو داروی مشتق شده از فنسیکلیدین
Synthesis and Study on Analgesic Effects of 1-1-(4-methoxyphenyl) (cyclohexyl))4- Piperidnol and 1-1-(4-methoxyphenyl)(cyclohexyl) 4-piperidol as two New Phencyclidine derivates
 محسن خلیلی، عباس احمدی، سارا عباسی، مژده جوادی، علی محمودی
Arzneimittel-Forschung/Drug Research
Endnote  XML  Paper ID : 483    1388/10/20   2010/01/10    
سنتز و بررسی ضد در حاد و مزمنی 1-(1-(3-متیل فنیل)( تتراییل) پیپریدین بعنوان مشتق جدیدی از فنسیکلیدین
Synthesis and Determination of Acute and Chronic Pain of 1-1-(3-methyphenyl) (tetralyl) Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine by Tail Immersion and Formalin Tests
 محسن خلیلی، عباس احمدی، سارا عباسی ، مژده جوادی، علی محمودی
Arzneimittel-Forschung/Drug Research
Endnote  XML  Paper ID : 2816    1389/01/05   2010/03/25    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 965 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی