جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه اعتماد سیاسی دربین کاربران درفضای مجازی با فضای واقعی
the stuy of political trust in the virtual and actual space
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9630    1393/03/22   2014/06/12    
مقایسه تعارض کار -خانواده بین زنان شهری وروستایی
comparing the work- family conflict between in urban and rural societies
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9632    1393/03/22   2014/06/12    
A probabilistic artificial neural network-based procedure for variance change point estimation
 علیرضا طاهری مقدم، امیر حسین امیری
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9634    1393/11/23   2015/02/12    
Soft computing-based new interval-valued hesitant fuzzy multi-criteria group assessment method with last aggregation to industrial decision problems
 H. Gitinavard, S. M. Mousavi, B. Vahdani
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31807    1394/10/12   2016/01/02    
A new approach to optimize a hub covering location problem with a queue estimation component using genetic programming
 
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42719    1395/08/03   2016/10/24    
نقش تربیتی و مدیریتی خانم مرضیه دباغ در عرصه های فرهنگ ایثار
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین
اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9635    1393/03/22   2014/06/12    
نقش زنان مسلمان انقلابی و اسیب شناسی انها در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین
اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9636    1392/03/22   2013/06/12    
نقش تربیتی و مدیریتی زنان مسلمان انقلابی در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9637    1392/03/22   2013/06/12    
بررسی اشکال مختلف اهن و برخی خواص فیزیکی- شیمیایی به‌عنوان شاخصی از تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن‌اباد، جنوب تهران
Different Forms of Iron and Some Physico-Chemical Properties as Soil Development Parameters in a Chronosequence on Karaj River Terraces in Hassan-Abad, Southern Tehran
 حسین ترابی گلسفیدی و وحید مرادی نسب
علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10637    1393/12/01   2015/02/20    
کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاکهای شمال و شمال غرب ایران
Use of the intelligent models to estimate the soil cation exchange capacity in North and North West of Iran
 محمد رضا شعیبی، حسین ترابی گلسفیدی و صابره دربندی
علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10528    1393/12/15   2015/03/06    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 970 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی