جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر برخی تیمارهای پس از برداشت بر افزایش عمر انبارمانی قارچ تکمه ای
Assessment the effects of some postharvest treatments on increasing storability of bottom mushroom
 فهیمه سرلک، اورنگ خادمی و جواد عرفانی مقدم
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31008    1396/03/01   2017/05/22    
اثر اسید اسکوربیک و اسید اگزالیک بر ماندگاری اریل انار
Pomgeranate
 فاطمه عزیزی، جواد عرفانی مقدم، اورنگ خادمی و خشنود نورالهی
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43803    1396/10/01   2017/12/22    
اثر پرتودهی اشعه گاما بر خصوصیات کیفی میوه انار در طول انبار سرد
The effect of gamma irradiation on qualitative characteristics of pomegranate fruit during cold storage
 میثم اشتری، اورنگ خادمی، محمود سوف باف، حمیده افشارمنش، محمدعلی عسکری سرچشمه
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43690    1396/09/01   2017/11/22    
دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد میزان یادگیری در روش نوین ادغام درس اناتومی اندام
students views towards integration of limb anatomy to pre-clerkship medical program in shahed university
 مرجان حشمتی، سکینه مویدمحسنی، سکینه موید محسنی
مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9657    1393/04/01   2014/06/22    
ویژگی ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی فضای مجازی در عرصه هویت ملی
 سیدمحسن نصرت ابادی، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9656    1393/11/10   2015/01/30    
راهکارهای تقویت هویت ملی در فضای مجازی
 فاطمه لشگری، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9667    1392/11/10   2014/01/30    
اسیب شناسی فضای مجازی بر هویت ایرانی اسلامی
 نرگس احمدزاده، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9668    1392/11/10   2014/01/30    
تجزیه بای پلات اثر متقابل ژنوتی محیط برای کیفیت پخت برنج با لاین تستر
Biplot analysis of genotype by environment for cooking quality in Hybrid rice: A Tool for Line × Tester Data
 محمدحسین فتوکیان، اگاهی
Rice Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9663    1393/06/28   2014/09/19    
بررسی تاریخ و روش کاشت بر رشد و عملکرد نخود زراعی
Effects of sowing date, planting method and cultivar on growth traits, seed yield and yield components of chickpea in dry
 مجید امینی دهقی، K. Azizi، A. Zareh، S. Hidary
Rice Science
Endnote  XML  Paper ID : 5819    1390/02/30   2011/05/20    
مدلسازی تغییرات متنوع شکل کبد با استفاده از مدل های شکل اماری مبتنی بر جمعیت
Capturing large shape variations of liver using population-based statistical shape models
 امیرحسین فروزان، Yoshinobu Sato · Noriyuki Tomiyama - Yen-Wei Chen · Masatoshi Hori ·
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9664    1393/01/12   2014/04/01    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 971 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی