جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

یافته های نوین عوامل خطرزای کولستاز در شیرخواران با وزن خیلی کم تحت تغذیه وریدی
cholestasis risk factors in VLBW neonares under TPN
 زهرا پیشنمازی، محمدرضا حیدری، رضا نوروز زاده
پنجمین کنگره سراسری پریناتولوژی شیراز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8553    1392/02/02   2013/04/22    
عوارض جانبی چاقی مادران باردار بر نوزادان
 
چهارمین کنگره پیشگیری و درمان چاقی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8555    1392/09/13   2013/12/04    
optimal electrode placementin transcranial direct current stimulation via genetic algorithim
 راحله توکلی، حامد ساجدی، سیذ محمد فیروزابادی
21st Iranian Conference on Electrical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8558    1392/02/24   2013/05/14    
یک رویکرد جدید از بلوغ مولکولها بوسیله گویایی گروههای متناهی
A new approach to maturity of molecules by rationality of finite groups
 حسام الدین شریفی، رضا زاهد
Journal of Mathematical Chemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8560    1392/06/10   2013/09/01    
بررسی اثر اسکوربات و جیبرلین بر ??برخی صفات مورفولوژیکی و محتوای نسبی اب در شنبلیله (Trgonella foenum graecum L.) تحت سطوح مختلف شوری
Effect of ascorbate and gibberellin on some morphological traits and relative water content in fenugreek (Trgonella foenum graecum L.) under different levels of salinity sterss
 حسن حبیبی، soheil alizadeh، alireza pazoki،
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8565    1392/08/10   2013/11/01    
توع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم دروم بر اساس تجزیه مولفه های اصلی
Genetic Diversity of Genotypes of Durum Wheat (Triticum Turgidum L.) Genotypes Based on Cluster and Principal Component Analyses
 معصومه رجبی، محمدحسین فتوکیان، رجبی-اقایی سربرزه-محمدی-طالعی
International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10259    1393/08/12   2014/11/03    
تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر شورا یاری محلات درتهران
Sociological study of elements effective on un-institutionalization of neighborhood council-aiding in Tehran
 عبدالرضا باقری بنجار، مهدی شهبازی
Conssiomation Society
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8567    1388/01/01   2009/03/21    
روایت نور وسفر در رمان های زندگی نو و بیوتن
The Narration of Light and Journey in New Life and Bivatan novels
 فریده داودی مقدم
اندیشه ادبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8568    1392/03/20   2013/06/10    
سبک شناسی غزل پست مدرن
The Stylistic of Post Modern Ghazal
 فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی
ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8571    1391/10/06   2012/12/26    
Impact of protein diversification on morphometric behavior of Andrographis paniculata Nees
 داریوش طالعی، علیرضا ولدیانی، محمد پواد عبدالله
Plant Systematics and Evolution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8577    1392/07/28   2013/10/20    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 971 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی