جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی اثر تراکم کاشت کدو به عنوان گیاه پوششی بر برخی صفات کمی و کیفی زعفران زراعی
Effect of squash plant density and pumpkins species as a cover cropp on quanlity and quality of
 حمیده امین املشی، محمدحسین فتوکیان، املشی-امیرشکاری
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9857    1393/06/04   2014/08/26    
Vortex-assisted extraction in tandem with dispersive liquid- liquid microextraction followed by GC-MS for determination of Achillea wilhelmsii essential oil
 مسعود تقی زاده، حسن سرشتی- عبدالله قیاسی- مهدی ندرلو- شکیبا درویش علیپور استانه
َAnalytical Methods
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9560    1393/04/23   2014/07/14    
Differentiation of neurosphere-derived rat neural stem cells into oligodendrocyte-like cells by repressing PDGF-? and Olig2 with triiodothyronine
 
Tissue and Cell
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9562    1393/09/10   2014/12/01    
کاهش قابلیت دسترسی نیکل در کودهای الی با استفاده از نانوذرات اهن صفر ظرفیتی
 پریسا قاسم زاده، عبدالامیر بستانی
کنگره ملی خاک و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9563    1393/06/08   2014/08/30    
بررسی رابطه هیدروکربنهای نفتی با کربن الی خاک در خاکهای الوده به ترکیبات نفتی
 نسرین سعادتی، عبدالامیر بستانی
کنگره ملی خاک و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9564    1393/06/08   2014/08/30    
کاهش قابلیت دسترسی سرب در کودهای الی با استفاده از نانوذرات اهن صفر ظرفیتی
 پریسا قاسم زاده، عبدالامیر بستانی
کنگره ملی خاک و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9561    1393/06/08   2014/08/30    
بررسی رابطه هیدروکربن نفتی با کربن الی خاک در خاک های الوده به ترکیبات نفتی
 نسرین سعادتی، محسن رودپیما
کنگره ملی خاک و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10484    1393/02/08   2014/04/28    
شناسایی و اعتبار سنجی شاخص های استاد مطلوب دانشگاه اسلامی ـ ایرانی
 محمدحسن میرزامحمدی، محسن فرمهینی فراهانی ، علی رضا یوزباشی ، لیلا زرین
فرهنگ در دانشگاه اسلامی- دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9565    1392/11/25   2014/02/14    
بررسی وضعیت گرایش به نماز خواندن در بین دانشجویان برحسب متغیرهای جمعیت شناختی
assessment of students tendency to pray in terms of demographic variables
 حمید یعقوبی، حمید رضا حسن ابادی، حمید پیروی، حمید پورشریفی، سعید اکبری زردخانه، حسن حمسدپور، ناصر صبحی قراملکی،اصغر هادوی،
فرهنگ در دانشگاه اسلامی- دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9250    1392/04/01   2013/06/22    
چارچوب مفهومی هویت اسلامی- ایرانی و ملاحظات عملی تعمیق ان در نظام دانشگاهی
 مهدی سبحانی نژاد
فرهنگ در دانشگاه اسلامی- دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9129    1392/10/30   2014/01/20    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 972 از 1370    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13696

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی