جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تغذیه و غذا در طب سنتی ایران:اشاراتی برای تحقیقات بیشتر
DIET AND FOOD IN IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE: HINTS FOR FURTHER RESEARCH
 بهزاد جدیری، فریبا خوش زبان، محسن ناصری، مهدی برهانی، محمد کمالی نژاد
International Journal of Preventive Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31219    1393/08/12   2014/11/03    
A Proposed Strategy for Research Misconduct Policy: A Review on Misconduct Management in Health Research System
  Shirin Djalalinia, Parviz Owlia, Hossein Malek Afzali, Mostafa Ghanei, Niloofar Peykari
International Journal of Preventive Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43036    1395/05/22   2016/08/12    
مقایسه تاثیر سیتوتوکسیک سیگار وقلیان بر روی مخاط باکال انسان
Comparison of cytotoxic effect of cigarette and waterpipe smoking on human buccal mucosa
 دکتر نوشین جلایر نادری-دکتر مونا پور پاشا
International Journal of Preventive Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64469    1396/09/16   2017/12/07    
الودگی هوا: دیدگاه ابن سینا
Air Pollution: Avicenna’s Concept
 Mahmoud Babaeian, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Farzaneh Ghaffari3, Mohammad Mazaheri
International Journal of Preventive Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43906    1394/11/21   2016/02/10    
بررسی اثر کاربرد کود زیستی فسفاته بارور - 2بر عملکرد و اجزای عملکردگیاه دارویی بادرنجبویه
 زهرا چگینی، مجید امینی دهقی، چگینی و عباس زاده
سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9810    1393/05/29   2014/08/20    
ازمون اثربخشی سایکودراما در درمان دزدی مرضی (کلپتومانیا)- مورد پژوهی
Testing the effectiveness of psychodrama in treatment of kleptomania- case study
 مهدی پوررضائیان
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9814    1393/08/07   2014/10/29    
ازمون مدل 2*2 کمال گرایی در نمونه ی ایرانی
Testing the 2*2 model of perfectionism in Iranian sample
 مهدی پوررضائیان
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9816    1393/08/07   2014/10/29    
تجزیه وتحلیل موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها با استفاده از تکنیک dematel
Analysis of the barriers to the growth of professional ethics in organizations by using DEMATEL
 عبدالرضا بیگی نیا، سیده معصومه فاطمی
کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10213    1393/08/07   2014/10/29    
تاثیر محلول پاشی ریزمغذی های اهن، روی و کلسیم بر عملکرد دانه و روغن ارقام کنجد
Effect of spraying micronutrients Fe, Zn and Ca on grain and oil yield of sesame (Sesamus indicum L.) varieties
 محمد مهدی سیفی، مجید امینی دهقی، سیفی و احمدی
تولید گیاهان زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9815    1391/09/30   2012/12/20    
چگونگی طراحی لباس نمایش بر اساس مبانی هنرهای تجسمی
How to design clothes of theater based on visual arts basics
 مهدی پوررضائیان، مجید اسدی فارسانی
تئاتر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9822    1391/07/01   2012/09/22    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 979 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی