جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی سزیم پذیری و اثر متقابل ان با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب زمینی
Ability of Cesium Uptake and its interaction effect with Potassium in Corn and Potato
 مرضیه قوامی فر ، حسین ترابی گلسفیدی، مرضیه قوامی فر، حسین ترابی گل سفیدی، علی بهرامی سامانی و ابراهیم مقیسه
اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9673    1393/06/19   2014/09/10    
ارزیابی تغییرات ریخت شناسی و میزان موسیلاژ در توده های اسفرزه (plantago ovate) در استان گلستان
Evaluation of morphological characteristics and mucilage content of Plantago in golestan
 محمدحسین فتوکیان، گلچین-همتی-نقدی بادی
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9681    1393/02/14   2014/05/04    
تبیین مبانی فلسفه اخلاقی ملا احمد نراقی ودلالت های ان در تعلیم وتربیت
Molla Ahmad Naraghi study of moral philosophy and its implications for education
 محسن فرمهینی فراهانی، نجمه احمد ابادی
پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9774    1393/03/31   2014/06/21    
الگوی تولید VEGF در رده های سلولی بدخیم خونی
Patterns of VEGF production in hematopoietic malignant cell lines
 فاطمه حاجی قاسمی
15th Annual Congress Of Iranian Society Of Pathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9684    1392/08/15   2013/11/06    
دموکراسی دیجیتال
 ابوالفضل ذوالفقاری
ماهنامه رایانه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9689    1393/07/10   2014/10/02    
پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی-تعاملی
 محسن مراثی، عرفان قادری
مجله جهانی رسانه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9699    1393/03/01   2014/05/22    
فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تاکید بر اثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان
Space and digital time in multimedia art With Emphasis on ArtWorks by Daniel Steeigman Mangerane and Alessandro Ravagnan
 
مجله جهانی رسانه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116530    1397/12/22   2019/03/13    
تیمار ملاتونین باعث افزایش تجمع ملاتونین داخلی و تحریک مسیر تولید Gaba در شرایط انبار سرد گوجه فرنگی میشود
Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116517    1398/02/14   2019/05/04    
تیمارهای قبل از برداشت جیبرلین و کلرید کلسیم عامل بهبود دهنده کیفیت فلفل دلمه ای در طول انبار
Pre-harvest CaCl2 and GA3 treatments improve postharvest quality of green bell peppers (Capsicum annum L.) during storage period
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85224    1397/03/29   2018/06/19    
تاثیر اشعه گاما روی انتی اکسیدانها، خواص میکروبیولوژیکی و شلف لایف اریل های انار رقم ملس ساوه
Effect of gamma irradiation on antioxidants, microbiological properties and shelf life of pomegranate arils cv. ‘Malas Saveh?
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85577    1397/10/26   2019/01/16    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 979 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی