جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اصول حاکم برسبک زندگی در سیره علوی
the study on principal of life skill in Alavi mehtod
 محسن فرمهینی فراهانی
همایش بازجست سبک زندگی اسلامی -اقتصادی در سیره علوی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9759    1391/12/12   2013/03/02    
بررسی نقش تمایل استفاده از زبان وهویت قومی بر ترجیح زبان تبلیغات بازرگانی
the examination of the role of tendency to language and ethnic identity on the prefrence of commercial advertising language
 امیر رستگار خالد، مصطفی قاضی زاده
مطالعات جامعه شناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9766    1392/12/11   2014/03/02    
ارزشیابی کیفیت دانشکده علوم انسانی
the study on quality evaluation in humanstic faculty
 محسن فرمهینی فراهانی، دارابی -اسماعیلی
دومین کنفرانس وملی ارزشیابی تضمین کیفیت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9767    1392/09/25   2013/12/16    
A new algorithm for detection of epileptic seizures based on HRV signal
 علی مطیع نصرابادی، Soroor Behbahani، Nader Jafarnia Dabanloo، Ali Motie Nasrabadi، Cesar A. Teixeira & Antonio Dourado
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9787    1392/11/07   2014/01/27    
Trust estimation of the semantic web using semantic web clustering
 Hossein Shirgahi, Mehran Mohsenzadeh and Hamid Haj Seyyed Javadi
Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42555    1395/04/08   2016/06/28    
Mortality Risk Assessment of ICU Cardiovascular Patients Using Physiological Variables
 علی مطیع نصرابادی، Mohammad Karimi Moridani، Seyed Kamaledin Setarehdan، Ali Motie Nasrabadi، Esmaeil Hajinasrollah
Universal Journal of Biomedical Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9789    1392/08/03   2013/10/25    
پایش حفاظت کاتدی خطوط لوله فولادی نفت و گاز بر پایه معیارپتانسیل خاموش لحظه ایIOPبا استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 علی مطیع نصرابادی، بهزاد اهنگری، علی مطیع نصرابادی
پانزدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9791    1393/07/29   2014/10/21    
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای پایش حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی نفت و گاز
 علی مطیع نصرابادی، بهساد اهنگری ، علی مطیع نصرابادی
سومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9793    1392/12/13   2014/03/04    
Antimicrobial susceptibility differences among mucoid and non-mucoid Pseudomonas aeruginosa isolates
 پرویز اولیا، Rahim Nosrati، Reza Alaghehbandan، Abdolaziz Rastegar Lari
GMS Hygiene and Infection Control
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9803    1393/05/28   2014/08/19    
DIVERSITY OF CULTIVABLE MICROORGANISMS IN THE EASTERN PART OF URMIA SALT LAKE, IRAN
 پرویز اولیا، Fereshteh Jookar Kashi، Mohammad Ali Amoozegar، Bagher Yakhchali، Bahram Kazemi
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9804    1393/04/17   2014/07/08    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 978 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی