جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی کاربرد کود شیمیایی فسفر و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی گل راعی
Application of P fertilizer and vermicompost on yield and quality of medicinal plant Hypericum
 شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، شفیعی و شهبازی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9809    1393/02/30   2014/05/20    
اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
Effects of putrecine on the unfavorable effects of salinity stress of sodium colride in Camarosa strow berry
  علی اکبری، اورنگ خادمی، یاور شرفی، سید جلال طباطبایی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31771    1396/03/01   2017/05/22    
تاثیر سیستم های مختلف کوددهی بر خصوصیات تغذیه ای و کیفی علوفه دارو (مطالعه موردی: کشت توام یونجه چندساله (Medicago sativa L.) و رازیانه (Foeniculum vulgare L.))
Effect of
 مینا اقابابادستجردی، مجید امینی دهقی، دستجرد و چایچی و بساق زاده
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31335    1393/03/31   2014/06/21    
بررسی تاثیر کاربرد نانو کود اهن در مقایسه با کلات ان بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus sativus L)
 سعیده ملکی درمنکی فراهانی، مهدی عقیقی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30868    1394/03/01   2015/05/22    
ارزیابی کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین بر کاهش صدمات ناشی از تنش خشکی در نهال‌های یکساله توت امریکایی (Maclura pomifera)
Evaluation of Salicylic acid and spermidine on reduce drought stress injuries of one-year-old Maclura pomifera seedlings
 ایمان روح اللهی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30850    1394/07/15   2015/10/07    
تاثیر محلول پاشی اسید جیبرلیک و حلقه برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدان? ‘یاقوتی’
Effect of gibberellic acid spraying and girdling on the improvement of the quantity and quality characteristics of ?Yaghooti? seedless grape
 امید علی قاسم بیگی، جواد عرفانی مقدم، اورنگ خادمی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30999    1394/06/01   2015/08/23    
بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلریدکلسیم در شرایط اقلیمی منطقه ایلام
Improve the quantitative and qualitative characteristics of sweet pepper by GA3 and CaCl2 treatments under the Ilam region condition
 میثم محمدی، مهدی صیدی، اورنگ خادمی و مسعود بازگیر
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31007    1394/10/10   2015/12/31    
تاثیر کاربرد توام کود های شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم ابیاری
بررسی کاربرد توام کود های شیمیایی و ارگانیک بر خصوصیات شیمیایی گیاه و خاک در کشت جو در شرایط کم ابیاری
 
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8665    1392/06/15   2013/09/06    
اثر تاریخ های کاشت بر عملکرد کمی و کیفی چهار رقم سویا در منطقه هرات افغانستان
Effect of sowing date on yield and quality of soybean cultivars in Herat, Afghanistan
 حسن حبیبی، مطلب حسین پور، جاوید پویش احمدی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8756    1391/03/01   2012/05/21    
بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهالهای خرمندی(Diospyros lotus L.) با پوتریسین و کیتوزان
 فریبا رضایی ادریانی، ایت اله رضایی، اورنگ خادمی و یاور شرفی
به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42968    1396/11/15   2018/02/04    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 977 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی