جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نقش تربیتی و مدیریتی زنان مسلمان انقلابی در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9637    1392/03/22   2013/06/12    
کاربرد مدل های هوشمند در تخمین مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی در خاکهای شمال و شمال غرب ایران
Use of the intelligent models to estimate the soil cation exchange capacity in North and North West of Iran
 محمد رضا شعیبی، حسین ترابی گلسفیدی و صابره دربندی
علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10528    1393/12/15   2015/03/06    
بررسی اشکال مختلف اهن و برخی خواص فیزیکی- شیمیایی به‌عنوان شاخصی از تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن‌اباد، جنوب تهران
Different Forms of Iron and Some Physico-Chemical Properties as Soil Development Parameters in a Chronosequence on Karaj River Terraces in Hassan-Abad, Southern Tehran
 حسین ترابی گلسفیدی و وحید مرادی نسب
علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10637    1393/12/01   2015/02/20    
رفتار فیزیولوژیکی میوه خرمالو، رقم کرج، در پاسخ به تیمار پس از برداشت اب گرم و دمای انبارداری
The behavior of persimmon fruit cv. Karaj in response to postharvest hot water treatments and storage temperature
 
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9639    1394/09/01   2015/11/22    
ارزیابی اثر برخی تیمارهای پس از برداشت بر افزایش عمر انبارمانی قارچ تکمه ای
Assessment the effects of some postharvest treatments on increasing storability of bottom mushroom
 فهیمه سرلک، اورنگ خادمی و جواد عرفانی مقدم
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31008    1396/03/01   2017/05/22    
اثر اسید اسکوربیک و اسید اگزالیک بر ماندگاری اریل انار
Pomgeranate
 فاطمه عزیزی، جواد عرفانی مقدم، اورنگ خادمی و خشنود نورالهی
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43803    1396/10/01   2017/12/22    
اثر پرتودهی اشعه گاما بر خصوصیات کیفی میوه انار در طول انبار سرد
The effect of gamma irradiation on qualitative characteristics of pomegranate fruit during cold storage
 میثم اشتری، اورنگ خادمی، محمود سوف باف، حمیده افشارمنش، محمدعلی عسکری سرچشمه
علوم و صنایع غذایی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43690    1396/09/01   2017/11/22    
دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد میزان یادگیری در روش نوین ادغام درس اناتومی اندام
students views towards integration of limb anatomy to pre-clerkship medical program in shahed university
 مرجان حشمتی، سکینه مویدمحسنی، سکینه موید محسنی
مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9657    1393/04/01   2014/06/22    
ویژگی ها و کارکردهای سیاسی و فرهنگی فضای مجازی در عرصه هویت ملی
 سیدمحسن نصرت ابادی، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9656    1393/11/10   2015/01/30    
راهکارهای تقویت هویت ملی در فضای مجازی
 فاطمه لشگری، زاهد غفاری هشجین
فضای مجازی و هویت اسلامی - ایرانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9667    1392/11/10   2014/01/30    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 977 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی