جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی رابطه دینداری با گرایش ارزشی به بدن(باریک اندامی)
study of relatedness religion with valu oriantation to ward body
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9624    1393/03/22   2014/06/12    
بررسی رابطه دینداری با ازدواج و خانواده
the study relatedness relijion with family and mariage
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9626    1393/03/22   2014/06/12    
بررسی سرمایه اجتماعی همسایگی با هویت محله ای
stuy of relatedness social capital neighbourhood with local identity
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9628    1393/03/22   2014/06/12    
مقایسه اعتماد سیاسی دربین کاربران درفضای مجازی با فضای واقعی
the stuy of political trust in the virtual and actual space
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9630    1393/03/22   2014/06/12    
مقایسه تعارض کار -خانواده بین زنان شهری وروستایی
comparing the work- family conflict between in urban and rural societies
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9632    1393/03/22   2014/06/12    
A probabilistic artificial neural network-based procedure for variance change point estimation
 علیرضا طاهری مقدم، امیر حسین امیری
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9634    1393/11/23   2015/02/12    
Soft computing-based new interval-valued hesitant fuzzy multi-criteria group assessment method with last aggregation to industrial decision problems
 H. Gitinavard, S. M. Mousavi, B. Vahdani
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31807    1394/10/12   2016/01/02    
A new approach to optimize a hub covering location problem with a queue estimation component using genetic programming
 
Soft Computing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42719    1395/08/03   2016/10/24    
نقش تربیتی و مدیریتی خانم مرضیه دباغ در عرصه های فرهنگ ایثار
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین
اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9635    1393/03/22   2014/06/12    
نقش زنان مسلمان انقلابی و اسیب شناسی انها در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین
اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9636    1392/03/22   2013/06/12    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 976 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی