جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مقاومت انتی بیوتیکی گونه های کلبسیلا جدا شده از بیماران در تهران، ایران
Antimicrobial resistance pattern of Klebsiella spp. isolated from patients in Tehran, Iran
 حوریه صادری، شهرام برومندی، رکسانا صاحب نسق، مرضیه موسوی
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9707    1393/07/08   2014/09/30    
Antibacterial Activity of Curcuma longa Extract against Pseudomonas aeruginosa Isolated from Different Infections
 محمدمهدی عطارپوریزدی
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9880    1393/07/09   2014/10/01    
A DNA aptamer for dection of Haemophilus influenza type b by cell selex assay
 فاطمه سادات بیطرف، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10202    1393/07/08   2014/09/30    
A cell SELEX assay for dectection of Neisera meningitidis
 کیمیا میرزاخانی ، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10203    1393/07/08   2014/09/30    
رویکرد ترکیبی چند معیاره برای رتبه بندی شرکت های بیمه
a hybrid multi-criteria model for insurance companies rating
 راضیه رحیمی ، سعید خدامرادی، امیر صفری
International Business Research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9708    1393/04/10   2014/07/01    
طراحی مجدد زنجیره تامین با لحاظ کردن ریسک مالی
supply chain redesign considering financial risk
 ساجده دهقان منشادی ، سعید خدامرادی
کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9711    1392/12/07   2014/02/26    
مقایسه دو مدل برنامه ریزی ارمانی برای حل مساله تخصیص بودجه:مورد پژوهی
Comparison of Two Goal Programming Models for Budget Allocation Problem - A Case Study
 سعید خدامرادی، علی بنیادی نایینی، حسین سبزیان
International Journal of Economy, Management and Social Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9712    1393/08/13   2014/11/04    
تاثیر راهبری شرکتی بر ریسک مالی شرکت های هلدینگ صنعتی
The impact of corporate governance on financial risk of industrial holding companies
 محمدابراهیم راعی عزابادی ، سعید خدامرادی
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9714    1393/10/01   2014/12/22    
رویکرد دومرحله‌ای در انتخاب و ترکیب سبد سهام(روش پرامتی غنی‌شده)
The two-stage approach for stock selection and portfolio composition (Enriched promethee method)
 حسین رییسی قربان ابادی، سعید خدامرادی، مهدی بشیری
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10034    1394/06/01   2015/08/23    
پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
Predicting Index of Stock Exchange by Hidden Markov Model and K-Mean Algorithm
 سعید عسگری ، ناصر یزدانی ، محسن ناظم بکایی
دانش مالی تحلیل اوراق بهادار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64144    1396/06/30   2017/09/21    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 975 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی