جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تولید جوانه سالم از سرشاخه های نارنگی انشو .....
Healthy bud productin from....
 یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی و عالم ارا غلامی
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31082    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی امیخته بازاریابی پایداری (4C) محصول پسته با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای(مطالعه موردی: صنعت پسته ایران)
 فاطمه نوروززاده، ناصر یزدانی، فاطمه نوروز زاده ، حسین رییسی
اولین همایش ملی پسته ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9617    1393/06/10   2014/09/01    
بررسی عوامل جامعه شناختی مرتبط با بیگانگی شغلی
the study of sociological effected on work alianation
 امیر رستگار خالد
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9620    1392/07/01   2013/09/23    
ارتباط احساس محرومیت نسبی با همبستگی اجتماعی جوانان
relative deprivation and social cohesion youth
 امیر رستگار خالد
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31027    1393/07/01   2014/09/23    
رویکردهای توسعه اجتماعی در دیدگاه اعضای هیات علمی گروههای علوم اجتماعی
 عبدالرضا باقری بنجار
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30988    1394/02/19   2015/05/09    
نگرش سنجی پدیده دیر رسی ازدواج
Attitude phenomenon of delayed marriage
 امیر رستگار خالد، ماریا رحیمی، هاجر عظیمی
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31929    1394/10/01   2015/12/22    
مطالعة تندرستی اجتماعی زنان شهر کاشان
Study of social well-being of women in Kashan
 مسعود سلمانی بیدگلی و محسن افشارنسب
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84924    1396/12/20   2018/03/11    
بررسی نسبت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان
 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54070    1397/02/18   2018/05/08    
بررسی نسیت جادو با فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان با تاکید بر قوم بختیاری
 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54068    1396/01/19   2017/04/08    
رابطه بین سرمایه اجتماعی و ارزوهای شغلی جوانان
work aspiration study of relatedness social capital with youths
 امیر رستگار خالد
کنفرانس ملی جامعه شناسی وعلوم اجتماعی درایرن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9622    1393/03/22   2014/06/12    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 975 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی