جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ELECTRE I-based group decision methodology with risk preferences in an imprecise setting for flexible manufacturing systems
 
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85480    1395/03/05   2016/05/25    
An Assessment Method for Project Cash Flow under Interval-Valued Fuzzy Environment
 V. Mohagheghi, S.M. Mousavi, B. Vahdani
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54039    1396/05/10   2017/08/01    
Green Vehicle Routing Problem with Safety and Social Concerns
 شرفی، بشیری
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43300    1395/10/12   2017/01/01    
Hierarchical group compromise ranking methodology based on Euclidean–Hausdorff distance measure under uncertainty: An application to facility location selection problem
 S.Meysam Mousavi, H. Gitinavard, Behnam Vahdani, N. Foroozesh
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43148    1395/10/06   2016/12/26    
A new version of earned value analysis for mega projects under interval-valued fuzzy environment
 N. Moradi, S.M. Mousavi, B. Vahdani
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43157    1394/07/09   2015/10/01    
Phase-II Monitoring of AR (1) Auto correlated Polynomial Profiles
 امیر حسین امیری
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9701    1393/06/30   2014/09/21    
یک روش ابتکاری برای برنامه ریزی ارمانی لکزیکوگرافی با جواب اولیه کارا
A Heuristic Algorithm for Nonlinear Lexicography Goal Programming with an Efficient Initial Solution
 حمید حسن زاده دستجردی، مهدی بشیری، امیر حسین پارسا منش
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10383    1393/06/10   2014/09/01    
Time Prediction Using a Neuro-Fuzzy Model for Projects in Construction Industry
 B. Vahdani, S.M. Mousavi, M. Mousakhani, H. Hashemi
Journal of Optimization in Industrial Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32110    1395/04/28   2016/07/18    
شناسایی و رتبه بندی عناصر امیخته بازاریابی صادراتی کشمش
Identifying and rating of marketing mix components for raisin export
 یحیی بدرحصاری، سعید خدامرادی، مصطفی قاضی زاده
Asian Journal of Research in Marketing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9703    1393/07/12   2014/10/04    
پزوهشی تجربی در مورد عوامل کلیدی موثر بر رضایت مشتری از سیستم های پرداخت خودکار الکترونی ...
Empirical Study of the Key Factors affecting Customers Satisfaction of Electronic Payment Systems (ATM and POS) in the banks member of
 
Asian Journal of Research in Marketing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106165    1393/09/10   2014/12/01    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 974 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی