جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

رویکردی تحلیلی انتقادی به ارای ابن سینا در مورد قوه وهم
Critical Investigation of the Avecina”s views about the Faculty of Vahm
 محمود صیدی، سید علی حسینی سید مصطفی موسوی اعظم
ذهن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31581    1394/10/21   2016/01/11    
معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه مطهری
Social Epistemology in Allameh Motaharis Thought
 مهدی جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
ذهن
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9601    1391/06/15   2012/09/05    
اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) توسط گونه Ormyrus gratiosus
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9605    1393/06/01   2014/08/23    
پارازیتیسم طبیعی مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) توسط گونه Microdontomerus annulatus روی ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران
 زهرا دوستی ، حبیب عباسی پورشوشتری، زهرا دوستی، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9606    1393/06/01   2014/08/23    
بررسی اثر بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی بر روی روی کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 ثمانه فاطمی کیا ، حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، سمانه فاطمی کیا، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی و عزیز شیخی گرجان
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9607    1393/06/01   2014/08/23    
- بررسی اثر کنه کشی LT50) و LC50) اسانس گیاه سرو Thuja orientalis و دارچینCinnamomum zeylanicum روی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور و عزیز شیخی گرجان
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9608    1393/06/01   2014/08/23    
بررسی اثرات دورکنندگی و کاهش تخم ریزی اسانس گیاه پونه pulegiumMentha رویکنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه مظفری، حبیب عباسی پور و عزیز شیخی گرجان
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9609    1393/06/01   2014/08/23    
نوسانات جمعیت و خسارت کمی شب پره پشت الماسی روی کلزا در تهران
Population fluctuations and quantitative damage diamondback moth, plutella xylostella on canola in Tehran region
 علیرضا عسکریان زاده، غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان و مهرنوش مینایی مقدم
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9726    1393/06/01   2014/08/23    
استفاده از مدل های غیر خطی برای پیش بینی نرخ رشد و نمو و براورد شاخص های دمایی بالتوری سبز معمولی
Using non-linear models to predict developmental rate and to estimate thermal indices of the common green lacewing, Chrysoperla carnea
 زهرا نعمتی، حسین رنجبر اقدم، علیرضا عسکریان زاده و میثم قاسمی
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9727    1393/06/01   2014/08/23    
مطالعه مقدماتی فیلوژنتیکی برخی جدایه های جنس Xylaria در شمال ایران
 سید عبدالله هاشمی باباحیدری، سید اکبر خداپرست، رسول زارع و سید علی الهی نیا
بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31689    1393/06/02   2014/08/24    
اولین صفحه...961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 974 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی