جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر تجویز خوراکی ودراز مدت گل راعی بر پر اکسیداسیون لیپیدی در کبد موش صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزسین
 طلا سرمست زاده، محمدحسن قوسیان مقدم، الهام کاشانی
چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9911    1392/08/10   2013/11/01    
بررسی اثر مصرف گیاه مرزنجوش بر حافظه ویادگیری رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمد مرادی، محمدحسن قوسیان مقدم، محمد علی دراجی مصطفوی زاده
چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9912    1392/08/10   2013/11/01    
اثر مصرف خوراکی هوفاریقون بر سطح سرمی انزیم های اسپارتات و الانین امینو ترانسفراز در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، سپیده صدرایی
چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9913    1392/08/10   2013/11/01    
سهم زنان ایرانی در تولید و استنادهای علمی در حزوه های اولویت دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
Iranian women
 فاطمه هدایی، حمزه علی نورمحمدی
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان- مطالعات زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9933    1393/03/01   2014/05/22    
بدن و ارزش ها: اهمیت باریک اندامی در بین زنان و دختران و رابطه ی ان با جهت گیری ارزشی ان ها
Body and values: Importance of slimness among women and it,s relationship with value orientation. (a case study of damghan)
 امیر رستگار خالد
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان- مطالعات زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8770    1392/01/01   2013/03/21    
بررسی نگرش به تلفن همراه دربانوان ساکن تهران(سال 1388)
Women,s Attitudes Toward the Cell Phone: Tehran-2009
 سیدکمال الدین موسوی، 0
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان- مطالعات زنان سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8154    1390/12/05   2012/02/24    
تفاوتهای جنسییتی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 امیر رستگار خالد
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان- مطالعات زنان سابق
Endnote  XML  Paper ID : 5004    1389/12/01   2011/02/20    
تغییرات فرهنگی وافت باروری در ایران
Cultural changes and fertility decline in Iran
 امیر رستگار خالد
جامعه شناسی کاربردی - پژوهشی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31029    1394/04/01   2015/06/22    
مطالعه تجربی قانون لوتکا برای ریاضیات کاربردی
Empirical examination of Lotkas Law for Applied mathematics
 
Life Science Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8781    1392/10/05   2013/12/26    
عدم همکاری در مصرف دارو در بیماران روانپزشکی
drug non-compliance among different types of psychiatric patients
 شهریار پورفرزام، محمد مهدی مقدم نیا ،زکیه طباطبایی،محمدرضا شریف
Life Science Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8664    1392/08/30   2013/11/21    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 987 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی