جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تولید مواد موثر در ریحان با استفاده از میدان مغناطیسی
Motivate the production of pharmaceutical compounds in Ocimum basilicum by magnetic phosphorus
 شعبانی، بلند نظر، طباطبایی، نجفی
Journal of Biodiversity and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64167    1396/06/26   2017/09/17    
In silico analysis of chimeric recombinant immunogen against three diarrhea causing bacteria
 فرزانه خالوئی محمدابادی ، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، پونه پورفرزام-جعفر امانی-شهرام نظریان
journal of cell and molecular research
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8749    1391/09/30   2012/12/20    
مقایسه اثر کود thiobacilus بیولوژیکی و سوپرجاذب بر صفات مورفولوژیکی و عملکرد اسانس اویشن ولگاریس
A comparision on effect of the thiobacilus biological fertilizer and superabsorbent on the morphological traits and essential oil yield of Thymus vulgaris T.Daenensis
 حسن حبیبی، Pouneh Pouramini، Hassan Habibi، Mohammad Hossen Fotolian، Alireza Fallah
2ndNational Congress on Medicinal plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8765    1392/02/25   2013/05/15    
اثر کود شیمیایی نیتروژنه بر صفات مورفولوژیک درصد اسانس و عملکرد گونه وحشی و زراعی اویشن
effect of nitrogen fertilizer on morphological traites essential oil percentage and yield in two wild and agronomical sp. of thyme
 حسن حبیبی، محمدحسین فتوکیان
پژوهش های به زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8764    1391/01/01   2012/03/20    
تاثیر کاربرد کودهای نانو، شیمیایی، زیستی و تنش خشکی اخر فصل بر صفات رویشی و عملکرد کنجد
Effect of nano, chemical and biological fertilizers application and end of season
 اکرم مهدوی خرمی ، جعفر مسعود سینکی1، مجید امینی دهقی، شهرام رضوان بیدختی، علیرضا دشتبان
پژوهش های به زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64436    1396/05/30   2017/08/21    
اثر محلول پاشی نانو کلات اهن و اسید فولیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کنجد در کشت بعد از کندم تحت تنش خشکی
Effect of nano iron and folic acid
 
پژوهش های به زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106158    1396/09/30   2017/12/21    
تاثیر کاربرد کودهای نانو، شیمیایی، زیستی و تنشخشکیاخر فصل بر صفات رویشی و عملکردکنجد
Effect of nano, chemical and biological fertilizers application and end of seasondrought stress on morphological traits and yield of sesame (Sesamum indicum L.)
 
پژوهش های به زراعی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116672    1396/06/30   2017/09/21    
اثرعصاره ابی الویه ورا در بیان استیل کولین ترنسفراز بدنبال ضایعه طناب نخاعی در رت بالغ
The effect of aquae extract of aloe vera on expression on ACTh (Acetyl choline transferase) after SCI
 ایدین حیدری بازارجمعه، محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی، ایدین حیدری-ایمان انصاری
چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8777    1392/08/20   2013/11/11    
اثر گیاه شاهترج بر سطح قلبی مالون دی الدیید در موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، مریم راهنمای بشم
چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9909    1392/08/10   2013/11/01    
اثر مصرف خوراکی fumaria parviflora بر سطح سرمی انزیم های اسپارتات و الانین امینو ترانسفراز در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوسین
 محمدحسن قوسیان مقدم، محدثه رضویان
چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9910    1392/08/10   2013/11/01    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 986 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی