جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی مقدماتی کارامدی پروتوکل ترکیبی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مواجهه و بازداری از پاسخ بر کاهش علائم وسواسی در مبتلایان به اختلال وسواسی اجباری: مطالعه تک موردی )ACT+ ERP(
A Preliminary investigating efficacy the Acceptance and Commitment-based Therapy integrated Exposure and Response Prevention (ACT+ERP) in the reduction of obsessivecompulsive symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder: a single case stud
 
رویش روانشناسی
Endnote  XML  Paper ID : 169887    1401/02/10   2022/04/30    
روان شناخت شناس و شاعر
 محمدرضا شعیری
رویش روانشناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8730    1391/09/30   2012/12/20    
خلاقیت: چالش¬ها و تباین¬های پیشاروی
 محمدرضا شعیری
رویش روانشناسی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8731    1391/06/31   2012/09/21    
نقش فرهنگی و سیاسی زنان انقلابی در مبارزه با مواد مخدر و کجروی های اخلاقی با تاکید بر نقش خانم مرضیه دباغ
 زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین
اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پر خطر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8735    1392/02/17   2013/05/07    
بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر اضطراب و افسردگی بیماران بخش مراقبتهای ویژه قلبی
aroma therapy whit lavander on anxiety and depression in critical care units
 محمد ناطق، محمدرضا حیدری
دومین کنگره دانشجویی پژوهش های بیماری های قلب و عروق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8738    1391/11/10   2013/01/29    
تنوع ژنتیکی و توارث پذیری مقدار کلروفیل و شاخصهای فتوسنتزی در برخی ژنوتیپهای گندم ایران
Genetic diversity and heritability of chlorophyll content and photosynthetic indexes among some Iranian wheat genotypes
 محمدحسین فتوکیان، خدادادی-دهقانی-ریین
Journal of Biodiversity and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8741    1392/10/11   2014/01/01    
مطالعه ترکیب پذیری و عمل ژن صفات کیفیت پخت در برنج با تجزیه لاین تستر
study of combining ability and gene action of cooking quality traits in rice using line tester analysis
 محمدحسین فتوکیان، maleki-darvish-nouri-agahi
Journal of Biodiversity and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9084    1392/12/24   2014/03/15    
تنوع ژنتیکی نمونه های بادرنجبویه با الگوی پروتیین برگ
Genetic diversity in melissa officinalis accessions by leaf protein patterns
 زهرا دانایی پور، محمدحسین فتوکیان، دانایی پور-طالعی
Journal of Biodiversity and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32045    1395/03/13   2016/06/02    
تجزیه هاپلوییدی مارکرهای مولکولی متصل به مقدار اهن دانه برنج
Haplotype analysis of molecular markers linked to QTLs controlling Iron content in rice grains
 شهربانو ابوطالبی چالشتری، محمدحسین فتوکیان، ابوطالبی-زین العابدینی
Journal of Biodiversity and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10667    1394/03/03   2015/05/24    
تنوع هاپلوتایپی نشانگرهای میکروساتلیت به کیو تی الهای روی در دانه برنج
Haplotype diversity of microsatellite markers linked to QTLs controlling zinc content in rice grains
 شهربانو ابوطالبی چالشتری، محمدحسین فتوکیان، ابوطالبی
Journal of Biodiversity and Environmental Science
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10606    1394/02/05   2015/04/25    
اولین صفحه...9819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 985 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی