اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
نویسنده 01 محمدرضا رجبي

نـام دانـشـجـو :
 
نـام سایر همکاران : طاهره مازوچي، محسن تقي زاده، علي اکبر طاهريان، محمدرضا رجبي، فرشته غفاري، حسين نيکزاد، محمد علي اطلسي
تعداد نويسندگان : 7
 عنوان مقاله (فارسي) :
 عنوان مقاله (انگليسي) : Comparing Apoptosis and Necrosis Effects of Arctium Lappa Root Extract and Doxorubicin on MCF7 and MDA-MB-231 Cell Lines
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  3
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1398/02/22  (تاریخ انتشار میلادی) : 2019/05/12
زبان مقاله : انگليسي
تعداد صفحات :
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :