Shahed University

COVID-19: Lifestyle Changes, Physical Activity And Health Status

maryam khalesi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=159393
Date :  2022/02/22
Publish in :    دومين همايش ملي چالشهاي خانواده ايراني

Link :  -
Keywords :کرونا ويروس، فعاليت بدني، سبک زندگي، سلامت

Abstract :
تاکید بر داشتن میزان مناسبی از فعالیت بدنی و ورزشی منظم بصورت روزانه و در طول عمر، به عنوان یکی از شاخصه¬های تاثیرگذار در حفظ سبک زندگی سالم و بهبود کیفیت زندگی، همواره مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، پاندمی کووید-19 و شرایط حاکم بر دنیای امروز روند متفاوتی را در جوامع و سبک زندگی افراد ایجاد کرده است. بیماری جدید کروناویروس (کووید 19)، یک بیماری عفونی دستگاه تنفسی است که برای اولین بار در سال 2019 و در ووهان چین گزارش شد. سرعت سرایت بالای این بیماری در کنار عدم شناخت دقیق نسبت به ان باعث شد تا یکسری اقدامات کنترلی مانند فاصله¬گذاری اجتماعی، قرنطینه و تعطیلی¬های سراسری اتخاذ شود. این تدابیر هرچند با هدف کنترل سرعت شیوع این ویروس اعمال شد و نقش موثری در این زمینه داشت اما، کاهش فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم¬تحرک را در بین شهروندان جامعه به همراه داشت. این در حالی است که ارتباط فعالیت بدنی و ورزشی منظم با سلامت جسمانی و روان و نقش ان در پیشگیری از بسیاری از بیماری¬های مزمن تا حد زیادی شناخته شده است. لذا، در این مقاله ابتدا به بررسی اثار کووید-19 بر سبک زندگی روزمره می¬پردازیم و در ادامه نقش و اهمیت فعالیت¬های بدنی و ورزشی در حفظ سلامت جسمانی و سازوکار ان در پیشگیری یا تعدیل برخی اختلالات روانی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.


-

Files in this item :
Download Name : 159393_17709518658.pdf
Size : 560Kb
Format : PDF