اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 اکبر رهنما

نـام دانـشـجـو :
 
نـام سایر همکاران : اکبر رهنما
تعداد نويسندگان : 1
 عنوان مقاله (فارسي) : تبيين منابع معرفت شناختي اسلام و بررسي نقش انها در اسلامي سازي علوم به منظور عملياتي نمودن انديشه هاي امام خميني
 عنوان مقاله (انگليسي) : تبيين منابع معرفت شناختي اسلام و بررسي نقش انها در اسلامي سازي علوم به منظور عملياتي نمودن انديشه هاي امام خميني
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  7
 مجله يا کنفرانس : کنفرانس - نخستين کنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
نوع همایش (کنفرانس) : داخلي
شماره مجله :  
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1394/05/21  (تاریخ انتشار میلادی) : 2015/08/12
زبان مقاله : فارسي
تعداد صفحات :
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :