اطلاعات مقاله  
 

عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 پروين رهنما

نـام دانـشـجـو :
 
نـام سایر همکاران : پروين رهنما
تعداد نويسندگان : 1
 عنوان مقاله (فارسي) : ايا سازگاري مذهبي و معنوي نقش بر افسردگي و اضطراب در بيماران با صدمه نخاعي دارد
 عنوان مقاله (انگليسي) : coping and spirituality have a moderating roleon depression and anxiety in patients with spinal cord injurydoes
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع مقاله :  2
 مجله يا کنفرانس : مجله - Spinal Cord
نوع همایش (کنفرانس) :
شماره مجله :  
 (تاریخ انتشار شمسی) :
1394/02/22  (تاریخ انتشار میلادی) : 2015/05/12
زبان مقاله : فارسي
تعداد صفحات :
فایل پیوست 
خلاصه مقاله :